Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vaskevand fra tekstilvask genanvendes til togvask

I symbiosen genanvendes vaskevand fra Berendsen til togvask hos Regionstog.

Uddybende om projektet

Berendsen i Holbæk vasker, leverer og håndterer tekstil- og hygiejneløsninger. På virksomhedens adresse i Holbæk håndteres særligt kitler og arbejdstøj, hvor der stilles særlige krav til renhed.
Nabovirksomheden Regionstog i Holbæk står for togdriften på Odsherred- og Tølløsebanen. Dette inkluderer vask, vedligehold og reparation af 13 togsæt, samt vedligehold af 110 km banestrækning.

Berendsen producerer spildevand i forbindelse med vaskeprocessen. Dette spildevand er blødgjort, så der ikke udfælder kalk, og har et mindre restindhold af sæbe. På nuværende tidspunkt ledes dette vand til det kommunale renseanlæg.

Regionstog kan imidlertid udnytte spildevandet til vask af togsæt, hvor der i øjeblikket anvendes vand af drikkevandskvalitet fra det kommunale vandværk.

Miljømæssige og økonomiske gevinster

Ved at udnytte spildevandet til vask af togsæt, sparer Berendsen udledningsbidraget og Regionstog sparer indkøb af vand. Det forventes, at de to virksomheder kan opnå en årlig besparelse på ca. 40.000 kr. Derudover kan Regionstog potentielt reducere mængden af sæbe, da vandet er blødgjort og allerede indeholder lidt sæbe. Dette skal dog afklares nærmere.

Udover den økonomiske besparelse, opnås også en besparelse på virgine grundvandsressourcer.

De to virksomheder har indledt en dialog og er i gang med at undersøge, hvilken teknisk løsning det kræver at få udvekslet vandet fra Berendsen til Regionstog.

Samarbejdspartnere

Berendsen Textil Service
Holbæk
www.berendsen.dk

Regionstog

Holbæk
www.regionstog.dk

Kontaktperson:

Claus Olsen
23.30.79.10
clol@regionstog.dk