Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vandsymbioser

Virksomheder kan udnytte hinandens vand og opnå store besparelser på vandforbrug og driftsomkostninger - samtidig med at belastningen på miljøet reduceres.

I Kalundborg Symbiosis anslås det, at der spares 3 millioner m3 vand om året via genanvendelse. Når virksomheder vil genanvende hinandens vand, er fraktionering af vand - dvs. at man holder forskellige vandkvaliteter adskilt - af afgørende betydning. Ved at fokusere på vandkvaliteten kan vand nemlig udnyttes i forskellige grader, fx:

  • Overfladevand
  • Kølevand i procesindustri
  • Teknisk vand

Vandsymbioser i Danmark

Læs mere om vandsymbioser i Danmark.
Ved at klikke på symbiosens navn kan du læse mere om projektet

Navn Projekt
Optimering af vandkredsløbI Aarhus C vil olav de Linde genanvende regnvand fra taget til fordel for miljøet og forsyningsselskabet Aarhus Vand.
Udnyttelse af sekundavandTÅRNBYFORSYNING A/S ønsker at gøre brug af vand fra grundvandssænkning og vejafvanding fra Øresundsforbindelsens Landanlæg.
Udnyttelse af kølevand og overskudsvarme til etablering af akvakulturanlægSymbiosesamarbejdet går ud på at etablere et akvakulturanlæg (dambrug), som drives med udgangspunkt i overskudsvand og -varme fra APs cementproduktion.
Esbjerg Symbiosen Del. 3Symbiosesamarbejdet går således ud på, at spildevand fra Vitalys bliver renset og derefter afsat til C & D Foods.
Vaskevand fra tekstilvask genanvendes til togvaskI symbiosen genanvendes vaskevand fra Berendsen til togvask hos Regionstog.
Sekundavandsymbioser i Faxe og Haslev skal udnytte overskydende vandressourcerRoyal Unibrew, Faxe Kalk, Faxe Vandforsyning og Haslev Fjernvarme vil undersøge mulighederne for etablering af to sekundavandsymbioser.
Spildevandssymbiose skal optimere renseprocesserSK Forsyning A/S og Harboe Bryggeri vil samarbejde om en optimering af renseprocessen for de to virksomheders behandling af spildevand. Dette ønsker parterne at gøre ved at samkøre virksomhedernes spildevandsfraktioner.