Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet

Partnerskabet, med Tulip Food Company i spidsen, ønsker at anvende og omstille biomasse fra kødproduktionen til at producere fødevareingredienser målrettet ældresegmentet. Projektet tager afsæt i nyere videnskabelig dokumentation for, at indtagelse af animalske proteiner har en positiv effekt hos bl.a. ældre med muskelsvind.

Projektbeskrivelse

Der produceres i forskellig biomasse i kødindustrien, som er velegnede til menneskelig konsumering, men som af kommercielle årsager kun bliver anvendt i begrænset omfang hertil. Partnerskabet vil udnytte den stigende opmærksomhed på sammenhængen mellem ernæring og sundhed ved at omstille denne biomasse til human konsum.

Den konkrete målsætning for indsatsen er en målrettet udvikling og markedsmodning af 2-3 applikationer som fx proteinberigede supper, som kan øge ældres indtag af protein.

Partnerskabet rummer potentiale for videreudvikling af proteinberiget ernæring til andre forbrugergrupper, der fx kan bidrage til bekæmpelse af fedme og styrke indlæring hos børn. Det forventes derudover, at proteiningredienser kan bidrage til at reducere behovet for ikke-animalske tilsætningsstoffer til en række produkter.

Business Case

Partnerskabet består af en blanding af kommercielle partnere og videnpartnere: Tulip Food Company, DC Ingredients, Teknologisk Institut DMRI, Aarhus Universitet, Herlev Hospital og Ældresagen. Mens DC Ingredients og de to videnpartnere, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut DMRI, skal forestå den teknologiske udvikling af protein, skal Tulip Food Company primært forestå testning af produktet i forskellige applikationer og senere hos mulige brugere i samarbejde med Herlev Hospital. Tulip afsætter i forvejen produkter til offentlige storkøkkener, der bl.a. servicerer ældre, og er dermed tæt på slutbrugeren.

Partnerskabet forventer, at projektet i fremtiden vil rumme potentiale for videreudvikling af proteinberiget ernæring til andre forbrugergrupper, der fx kan bidrage til bekæmpelse af fedme og styrke indlæring hos børn. Det forventes derudover, at proteiningredienser kan bidrage til at reducere behovet for ikke-animalske tilsætningsstoffer til en række produkter.

Miljøeffekt

Den globale produktion af animalske fødevarer omtales ofte som en af de helt store miljøsyndere. I den globale kødindustri bliver op til 50% af produceret tonnage til biprodukter og affald. Partnerskabet estimerer, at 22% af proteinandelen fra slagteriernes overskydende biomasse omdannes til foder, og at kun 3% anvendes til menneskeføde. De nuværende anvendelsesområder for biomassen er således primært dyrefoder og biobrændstof, men med blot nogle få forarbejdningstrin kan biomassen blive velegnede til human konsum.

Dette partnerskab er meget ambitiøst i forhold til at udvikle proteinhydrolysater og implementere dem i forskellige applikationer, men vores mål er at udvikle nye proteinberigede produkter med dokumenteret effekt for slutbrugeren

- Lisbeth Bisgaard Thomsen, Innovationschef, Tulip Food Company A/S

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

kr. 1.400.000

Projektperiode

01.03.2015 - 01.03.2017

Projektholder

Tulip Food Company A/S
Randers
www.tulip.dk

Kontaktperson

Lisbeth Bisgaard Thomsen
Tlf: 8910 5000
E-mail: lbth@tulip.dk

Samarbejdspartnere

Partner: DC Ingredients
By: København
Web: www.danishcrown.dk

Partner: Teknologisk Institut DMRI
By: Taastrup
Web: www.teknologisk.dk

Partner: Aarhus Universitet
By: Aarhus
Web: http://anis.au.dk/

Partner: Herlev Hospital
By: Herlev
Web:www.herlevhospital.dk

Partner: Ældresagen
By: København
Web: www.aeldresagen.dk