Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udnyttelse af sekundavand

TÅRNBYFORSYNING A/S ønsker at gøre brug af vand fra grundvandssænkning og vejafvanding fra Øresundsforbindelsens Landanlæg.

Projektbeskrivelse

For at tørholde Øresundsforbindelsens Landanlæg pumper A/S Øresundsforbindelsen årligt omkring 800.000 m3 vand op fra grundvandssænkning og vejafvanding. En del af vandet bruges i HOFOR's anlæg på Amagerværket. Det overskydende vand bliver ledt ud i Øresund og er derfor en overskydende ressource.

Parterne i symbiosen vil undersøge mulighederne for anvendelse af vandet hosTÅRNBYFORSYNING A/S. Det kan eksempelvis være til toiletskyl, som vaskevand for toge og fly eller til brug i produktion af fjernkøling.

Businesscase

Det overskydende vand fra grundvandssænkningen kan være attraktiv for aftagere hos TÅRNBYFORSYNING A/S, da det er et alternativ til rent vand i drikkevandskvalitet. Derudover kan den lave temperatur af vandet udnyttes til køleformål, hvorved man sikrer en reduktion i energiforbruget. TÅRNBYFORSYNING kan muligvis bruge vandet som en råvare, der kan give mulighed for nye og miljørigtige leverancer til kunder. For Øresundsforbindelsen repræsenterer symbiosen en indsats for miljø- og klimarigtig udnyttelse af vandet samtidig med, at den kan give mulighed for at mindske udgifterne til pumpning af vandet.

Miljøeffekt

Hvis vandet fra grundvandssænkningen kan nyttiggøres vil det være en bedre udnyttelse af vand, da belastning af grundvandsressourcen dermed reduceres. Herudover vil brug af vandet til køleformål reducere brug af energi og give dermed en god miljø- og klimaeffekt ved at nedsætte brugen af fossile brændsler.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

120.000,00 kr.

Projektperiode

Fra: 1/01/2015 Til: 1/6/2015

Projektholder

Navn: TÅRNBYFORSYNING
By: Tårnby

Kontaktperson

Navn: Hasmik Margaryan
Tlf: 20444750
E-mail: ham@taarnbyforsyning.dk
Web: http://www.taarnbyforsyning.dk

Samarbejdspartnere:

Partner: A/S Øresundsforbindelsen
By: København V
Web: http://www.sundogbaelt.dk/dk/menu/forretningsomrader/as-oresund