Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Troldtekt A/S - Take back system for udtjente akustikprodukter og ny udnyttelse af produktionsaffald

Troldtekt A/S vil som led i deres Cradle to Cradle (C2C) strategi udvikle en ny forretningsmodel baseret på et take back system for bygge- og nedrivningsaffald samt effektiv udnyttelse af produktionsaffald. Strategien skal sikre, at materialerne kommer retur og udnyttes i henholdsvis cementproduktion og i Troldtekts egen produktion af akustikprodukter.

Uddybende om projektet

Troldtekt A/S fremstiller akustiklofter og - løsninger på basis af certificeret rødgran fra danske skove og cement fra Aalborg Portland. I dag leveres produktionsaffald til kompostering, mens udtjente produkter i form af bygge- og nedrivningsaffald i vid udstrækning ender i forbrændingsanlæg. Troldtekt vil med den nye forretningsmodel lave en take back ordning for bygge- og nedrivningsaffald, som skal genanvendes i cementproduktionen, samt udnytte rent produktionsaffald til fabrikation af nye delkomponenter i Troldtekts produktportefølje.

Troldtekt arbejder med bæredygtighed efter C2C-principperne, hvor sunde materialer, sund økonomi og sociale forhold går hånd i hånd. Det er Troldtekts mål at opnå C2C Guld-certifikat senest i 2017, hvilket blandt andet kræver, at genanvendelsesgraden for udtjente produkter øges. Troldtekt etablerer derfor et samarbejde med blandt andre Aalborg Portland og Marius Pedersen om indsamling og genanvendelse af brugte Troldtekt plader. Pladernes indhold af træ bidrager til forbrændingsprocessen i produktionen af cement og erstatter fossilt brændstof, mens cementdelen indgår som råvare i ny cement.

Hvordan er forretningspotentialet?

Troldtekt oplever stigende krav fra arkitekter, myndigheder og andre interessenter om, at byggematerialer skal kunne genanvendes. Ved at etablere et retursystem og effektivt udnytte bygge- og nedrivningsaffaldet, vil Troldtekt kunne honorerer disse krav og dermed skabe mere forretning. Det giver også Troldtekt mulighed for at medregne effekten i eksempelvis miljøvaredeklaration (EPD), idet take-back systemet har en positiv miljøpåvirkning. Og det er en konkurrencemæssig fordel for Troldtekt.

Hvilken gavn gør det?

Forretningsmodellen vil erstatte fossilt brændstof i cementproduktionen og restproduktet vil indgå som råvare i ny cement. I Troldtekts produktion vil udnyttelsen af spild- affaldsprodukter blive optimeret. For 2020/2021 er målet 90% genanvendelse af brugte produkter i Danmark, og 50% på øvrige europæiske markeder.

"Vores produkt består af 100% naturmaterialer, og vores produktionsaffald sender vi til kompostering. Derfor kom det som en overraskelse for os, at byggeplads- og nedrivningsaffald ender i forbrændingsanlæg eller endog havner på deponi. Det ønsker vi nu at rydde op i, så affaldet i stedet kan omdannes til energi og genanvendes i produktionen af ny cement, helt i tråd med vores Cradle to Cradle forretningsstrategi.", Peer Leth, administrerende direktør.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Midtjylland

Støttebeløb fase 1: 250.000 kr.
Støttebeløb fase 2: 399.000 kr.

Fase 1 af programmet:

Januar - juni 2014

Fase 2 af programmet:

Oktober 2014 - oktober 2015

Projektholder

Troldtekt A/S
Tranbjerg

Kontaktperson

Orla Jepsen
Tlf.nr.: 8747 8100
Email: ple@troldtekt.dk