Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Task-force for øget ressourceeffektivitet

Task-forcen skal identificere reguleringsmæssige barrierer, som hæmmer danske virksomheder i at udnytte deres input af råvarer, materialer og vand mere effektivt. Sammen med de ansvarlige myndigheder udvikler task-forcen løsninger på problemerne.

Der er potentiale i, at danske virksomheder øger deres ressourceeffektivitet og dermed styrker deres konkurrenceevne, fx ved at udvikle produkter i nye materialer eller lave nye produktionsprocesser, forretningsmodeller og værdikædesamarbejder. Nogle gange støder virksomhederne dog ind i regulering, der gør det unødigt svært at udnytte potentialet. Det kan fx være krav om registrering, indberetninger, uklarheder og modstridende krav, der hæmmer ressourceeffektiviteten.

Task-forcen tager udgangspunkt i virksomhedernes processer, viden og oplevelser for at afdække præcis, hvordan regulering og administrationen af denne kan udgøre en barriere for effektiv anvendelse af materialer og vand.

Allerede i 2015 vil der efter en analysefase blive udvalgt og afgrænset en række områder, som task-forcen skal arbejde med. Sammen med de ansvarlige myndigheder skal task-forcen i 2016-2017 udvikle konkrete forslag til, hvordan regler, vejledning og information kan forbedres, så det både tilgodeser beskyttelseshensyn og øger virksomhedernes ressourceeffektivitet og konkurrenceevne. Sideløbende med udviklingsarbejdet vil task-forcen løbende finde reguleringsmæssige barrierer, som kan løses på kortere sigt.