Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sustainable Build

Sustainable Build vil bringe parter på tværs af hele byggesektoren sammen i et fælles partnerskab om at identificere barrierer og udvikle nye løsninger og forretningsmodeller omkring bedre genanvendelse af byggeaffald og udvikling af bæredygtige byggematerialer. Det skal ske gennem en samlet innovations- og formidlingsplatform, som danner rammen om både identificeringen, udviklingen og implementering af nye løsninger og forretningsmodeller på tværs af byggesektoren.

Projektbeskrivelse

Sustainable Build er en ny type partnerskab inden for byggesektoren, der anvender en velafprøvet proces for systeminnovation, som med dette projekt for første gang vil blive anvendt i byggeriet.

Procesmetoden er udviklet med henblik på at kortlægge de barrierer og de potentielle løsninger, der ligger indlejret i mellem led i værdikæden i den gældende struktur, organisering og praksis i en given industri. Projektet vil inden for de årlige temaer arbejde med både eksisterende, lovende forretningsmodeller omkring bæredygtigt byggeri, der grundet barrierer i byggeriets værdikæde endnu ikke har fået væsentlig udbredelse, samt helt nye typer af forretningsmodeller.

Fokus vil overordnet set være på forretningsmodeller, der sikrer både miljømæssig og økonomisk afkast inden for strategiske koncepter som f.eks. cirkulære ressourcestrømme, optimering af ressourcebehov eller gentænkning af materialedesign og -anvendelse.

En løbende formidlings- og medieindsats sikrer, at den viden, læring og erfaring, projektet producerer, løbende bliver formidlet ud til byggeriets virksomheder samt organisationer, myndigheder og andre relevante aktører.

Business case

Processen for systeminnovation vil sikre, at der bliver udviklet og implementeret nye løsninger og forretningsmodeller ved konkrete innovatører, specifikke virksomheder og i såkaldte "industry task forces". Disse 'industry task forces' bringer aktører på tværs af byggeriet, både private og offentlige parter, sammen om at udvikle og implementere nye forretningsmodeller og løsninger omkring bedre genanvendelse af byggeaffald.
 
Partnerskabet samler materialeproducenter, bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, investorer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, lovgivende myndigheder samt centrale private og offentlige aktører på tværs af byggeriets værdikæde.

Miljøeffekt

Partnerskabet forventer, at det vil mindske indholdet af skadeligt kemi og øge genanvendelsen af byggeaffald samt styrke rådgiverdelen - arkitekter og ingeniørers fokus på genanvendelse og bedre udnyttelse af materialestrømme.
 
Projektet adresserer byggeriets miljømæssige fodaftryk, specielt i forhold til byggematerialer, ved at gå ind på tværs af byggeriets værdikæde og sikre en kobling mellem de enkelte led, således at en grøn omstilling i byggeriets brug og genbrug af ressourcer forankres i alle led - materialeniveau, rådgiverniveau og bygherreniveau.

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

Kr. 1.500.000

Projektperiode

01.05.2015 - 01.05.2017

Projektholder

Dansk arkitekturcenter
København K
www.dac.dk

Kontaktperson

Anders Brøndum Mortensen
Tlf: 24423635
amb@dac.dk

Læs mere på www.sustainablebuild.dk