Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Storstilet samarbejde mellem fire virksomheder i Faxe skal udnytte overskydende energistrømme

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Resumé

Haribo, Royal Unibrew, Faxe Fjernvarme og Faxe Spildevandscenter vil analysere mulighederne for at etablere ”Energisymbiose Faxe”, som gennem udnyttelse af en række energistrømme, vil reducere udslippet af drivhusgasser og styrke konkurrenceevnen.

Udnyttelse af energistrømme

De to fødevareproducenter, Haribo og Royal Unibrew, samt Faxe Spildevandscenter og Faxe Fjernvarme vil undersøge mulighederne for at etablere en symbiose, hvor de vil udnytte en række energistrømme, som i dag går til spilde.

Mulighederne omfatter:

  • Haribo, Royal Unibrew og Faxe Spildevandscenter producerer i dag overskydende energi - i form af overskudsvarme og opvarmet vand - som Faxe Fjernvarme kan omsætte til varme i fjernvarmenettet.
  • Haribo og Royal Unibrew producerer biomasse, som på nuværende tidspunkt sendes til afbrænding, men som Faxe Spildevandscenter kan udnytte i virksomhedens biogasanlæg.
  • Faxe Spildevandscenter kan levere biogas til Haribo, som i dag bruger naturgas.

Forbedret konkurrenceevne

Symbiosen kan medføre markante besparelser på energiomkostningerne hos Haribo og Royal Unibrew, da de vil kunne sælge overskydende energi. Disse to virksomheder befinder sig i forvejen på et presset marked, hvor produktions- og lønomkostninger spiller en afgørende rolle, så symbiosen kan have betragtelig betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.

Faxe Spildevandscenter vil også generere en ekstra indkomst ved at levere overskudsvarme - i form af opvarmet vand - til Faxe Fjernvarme, som på nuværende tidspunkt bare går til spilde.

Mindre belastning af klimaet

Ikke nok med at Energisymbiose Faxe forventes at være en økonomisk gevinst for de deltagende virksomheder, reducerer samarbejdet også belastningen på miljøet og klimaet.

Udnyttelsen af overskudsenergi hos Faxe Fjernvarme fra Haribo, Royal Unibrew og Faxe Spildevandscenter mindsker således udledningen af drivhusgasser betydeligt. Endvidere har udnyttelsen af biomasse hos Faxe Spildevandscenter fra Haribo og Royal Unibrew miljømæssige gevinster, da den genererede el, som sendes tilbage til Haribo, erstatter indkøb af naturgas.

En kompleks symbiose

Etableringen af symbiosen er imidlertid forbundet med en række udfordringer, som den tekniske rådgivning finansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose, skal hjælpe med at adressere.

De enkelte ressourcestrømme skal bl.a. screenes og udspecificeres, og der er også en række afgiftsmæssige forhold i forbindelse med udnyttelse af overskudsenergi, som skal undersøges. Den tekniske rådgivning skal endvidere afklare forskellige skattetekniske og juridiske forhold samt komme med konkrete bud på tekniske løsninger, herunder evt. teknologiudvikling.

Store perspektiver

Partnerne i symbiosen vil – i samarbejde med de tekniske rådgivere fra NIRAS - bruge efteråret og vinteren på at afklare de forskellige usikkerheder forbundet med projektet samt udarbejde mere detaljerede planer for udvekslingen af de forskellige ressourcestrømme. Virksomhederne i Energisymbiose Faxe regner således med, at projektet kan påbegyndes i starten af det nye år. Det er endvidere virksomhedernes hensigt, at symbiosen udvides på sigt, dels med nye ressourcestrømme, dels med andre lokale virksomheder.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
200.000 kr.

Projektperiode
November, 2013 – juli, 2014

Projektholder

Haribo Lakrids A/S
Faxe
www.haribo.com/daDK

Kontaktperson

Teknisk chef
Lars Teis Poulsen
5676 2290
lars.poulsen@dk.haribo.com

Samarbejdspartnere

Faxe Fjervarmeselskab A/S
Faxe
www.faxevarme.dk

Royal Unibrew A/S
Faxe
www.royalunibrew.com

Faxe Spildevandscenter A/S
Haslev