Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Skandinavisk Jura-Kalk A/S - Genanvendelse af kalkmørtel i nybyggeri

Skandinavisk Jura-Kalk vil udvikle en ny grøn forretningsmodel, der bringer kalkmørtel, ind på et nyt marked, nemlig bæredygtigt nybyggeri.

Resumé

Skandinavisk Jura-Kalk vil udvikle en ny grøn forretningsmodel, der bringer et af virksomhedens kerneprodukter - kalkmørtel, ind på et nyt marked, nemlig bæredygtigt nybyggeri. Det vil ske gennem genanvendelse af kalkmørtlen.

Uddybende om projektet

Skandinavisk Jura-Kalk er specialiseret i kalkprodukter til renovering af bygninger baseret på gamle danske håndværkstraditioner. Omdrejningspunktet for den nye grønne forretningsmodel vil være en C2C certificering af kalkmørtelen.
Denne specialdesignede kalkmørtel vil muliggøre at adskille murværket igen ved nedbrydning og genanvende mursten og mørtel direkte til nyt byggeri - i modsætning til den markedsdominerede cementmørtel. Det vil være nødvendigt at teste, udvikle og demonstrere - og efterfølgende cradle2cradle-certificere - denne nye 2-komponent funktionskalkmørtel, så renheden og genanvendelsesmulighederne kan dokumenteres.

I fase 2 af acceleratorprogrammet vil fokus være på at etablere samarbejde med udvalgte nøgleaktører, sådan at en række konkrete demoprojekter kan etableres.

Hvordan er forretningspotentialet?

Med C2C funktionsmørtlen kan Skandinavisk Jura-Kalk indtage et voksende marked for bæredygtigt nybyggeri med stort vækstpotentiale. Kalkmørtel udgør kun ca. 3% af det samlede mørtelmarked i Skandinavien, og ingen af de andre kalkmørtelproducenter er i øjeblikket fokuserede på at opdyrke et fremtidigt marked for bæredygtigt nybyggeri.

Hvilken gavn gør det?

Forretningsmodellen vil levere en betydelig miljøeffekt, bl.a. mindre CO2 udledning ved øget genanvendelse og brug af kalkmørtel i stedet for cementmørtel.
Størstedelen af murstenene kan afrenses og genanvendes, fremfor enten at skulle deponeres eller knuses og anvendes til vejfyld. Ved den forventede overtagelse af 1 % af markedet for nybyggeri vil det betyde ca. 4 mio. genbrugte sten og ca. 2.000 tons sparet CO2 alene ved ikke at skulle fremstille dem fra ny.

"Ud fra en miljø- og ressourcemæssig betragtning giver det ikke meget mening at godt murværk laves om til vejfyld. For at sten og mørtel kan genanvendes er det en forudsætning, at vi får cementen ud af det murede byggeri".

Støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Sjælland:

Støttebeløb fase 1: 250.000 kr.
Støttebeløb fase 2: 1.000.000 kr.

Fase 1 af programmet:

Januar - juni 2014.

Fase 2 af programmet:

Oktober 2014 - oktober 2015

Projektholder

Skandinavisk Jura-Kalk A/S
Store Heddinge.

Kontaktperson

Hans Holmstrøm
Tlf.nr.: 51339015
E-mail: hans@kalk.dk.