Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.07.2014

Så er der åbent for ansøgninger til Grøn Industrisymbiose

Der er nu åbent for ansøgninger til Grøn Industrisymbiose for virksomheder, som ønsker at undersøge muligheden for at etablere en industrisymbiose.

Der kan søges om tilskud til teknisk, finansiel og juridisk rådgivning i forbindelse med etablering af en grøn industrisymbiose. Rådgivningen skal således hjælpe virksomhederne med at afdække de forskellige usikkerheder, som er forbundet med etablering af en symbiose og dermed skabe et beslutningsgrundlag for, om det kan betale sig/er teknisk muligt at arbejde videre med projektet.

Den økonomiske ramme for tilskudsordningen for 2014 er 3,5 mio. kr. Midlerne er fordelt på nedenstående 5 ansøgningsfrister.

  • Fredag d. 4. april kl. 24.00
  • Fredag d. 10. juni kl. 16.00
  • Fredag d. 5. september kl. 12.00
  • Fredag d. 17. oktober kl. 12.00
  • Fredag d. 28. november kl. 12.00

Du kan læse mere om størrelsen på tilskud, hvordan du søger samt få adgang til det online ansøgningsmodul på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside.