Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Resultater og erfaringer fra Grøn Omstillingsfond

Grøn Omstillingsfond har eksisteret fra 2013 til 2015 og har i de tre år skabt re­sultater i form af job og øget omsætning hos private virksomheder. Resultater og erfaringer fra fonden er nu opsamlet i en afsluttende rapport.

Ud over resultater i form af job og øget omsætning hos private virksomheder har Grøn Omstillingsfond gennem sin levetid også opbygget og formidlet viden og erfaringer om grøn forretningsud­vikling og ressourceeffektivitet med fokus på vækst og beskæftigelse.

I den afsluttende beretning fra fonden beskrives de samlede resultater og erfaringer fra fondens virke med henblik på at dele denne viden med virksomheder og offentlige aktører, som arbejder med grøn omstilling.