Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ressourceeffektivitet

Her kan du læse om, hvordan vi kan udnytte vores ressourcer bedre og hvad, en bedre ressourceeffektivitet kan betyde for økonomien og for miljøet.

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af udenlandske erfaringer med implementering af innovative miljøpolitiske tiltag. I analysen belyses initiativerne i en række lande, der betragtes som særligt gode til at udvikle innovativ, erhvervsfremmende grøn politik ved brug af instrumenter som smart regulering, intelligent offentlig efterspørgsel, innovativt offentligt indkøb, nye grønne forretningsmodeller mv. Analysen er udarbejdet i regi af Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion, 2015.

 


Som tillæg til analysen af udenlandske erfaringer med implementering af innovative miljøpolitiske tiltag er der lavet en kort dansk uddybning af OECD’s måling af graden af miljøbeskyttelse kontra fornuftige vilkår for at drive forretning.

 

Rapport: Potentialer ved materialebesparelser i dansk industri  -  Nye perspektiver for ressourceeffektivitet (pdf)

Produktionsvirksomheder kan uden de store investeringer spare op til 6,6 pct. af deres samlede materialeforbrug. Det svarer til en årlig besparelse på 21 mia. kr. for industrien - ca. det samme som udgifterne til fire supersygehuse. 25 pct. af de danske virksomheder har materialebesparelser som topprioritet.

 


Betydningen af ressourceproduktivitet for danske virksomheders konkurrencedygtighed analyseres i denne rapport, og der stilles skarpt på den "skjulte faktor" i danske konkurrenceevne. I 2008 var industriens omkostninger til råvarer og forarbejdede materialer 45 pct. af de samlede omkostninger. Til sammenligning udgør lønudgiften 25 pct. mens energiomkostningerne tegner sig for 2 pct. i gennemsnit. Rapporten viser bl.a., at ved optimal brug af eksisterende teknologier kan danske virksomheder realisere potentialer, som kan medføre en reduktion i omkostningerne på 5-11 mia. kr. Det svarer i lønkroner til en besparelse på mellem 9 og 19 kr. pr. arbejdet time. Analysen er udført af Copenhagen Economics for Erhvervsstyrelsen.

 


Rapporten beskriver resultaterne af 9 virksomheders arbejde med at effektivisere deres brug af ressourcer i produktionen. Analysen peger på, at der er betydelige potentialer for at styrke virksomheders konkurrenceevne gennem en effektiv anvendelse af ressourcer i form af vand, materialer og råvarer. Analysen er udført af KPMG (i dag hhv. KPMG og EY) for Erhvervsstyrelsen.

 

Rapporten analyserer, hvordan efterspørgsel efter ressourcer har udviklet sig og hvordan den vil udvikle sig over de næste 20 år. Den ser på, hvordan efterspørgsel kan mødes ved at udvide udbud og øge ressourceproduktivitet. Hvilken rolle innovation og ny teknologi spiller i den forbindelse vurderes. Endeligt præsenteres anbefalinger til beslutningstagere og den private sektor. Rapporten er udarbejdet af McKinsey.

 


Rapporten fra World Economic Forum fremhæver, hvilken ledende rolle den private sektor kan spille i at fremme bæredygtigt forbrug.