Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Proof of Business - Go to Market

I dette projekt tester og færdigudvikler virksomheden Sanni Membranes et energieffektivt, sanitært membranfilter, der kan reducere energiforbruget med op til 50 % i membranfiltreringsprocesser inden for procesindustrien.

Projektbeskrivelse

Dette projekt skal gøre virksomheden Sani Membranes til en ledende leverandør af sanitære, energieffektive membran-filter-elementer til procesindustrien. Projektet skal færdigudvikle og markedsmodne et nyt patentansøgt filterelement til cross flow-
filtrering gennem en større pilottest og bringe produkterne på markedet.

Membranfiltration er meget fin filtration på bakterie-, enzym- og molekyleniveau, hvor fx gær filtreres fra øl, eller proteiner filtreres fra mælk. Udover markedsmodning skal der i projektet sikres rettigheder, og teknologien skal gennemtestes hos store danske, multinationale kunder. Filter-elementerne skal testes sammen i større pilot-forsøg, der kan give indblik i kundernes tilslutning til produktet. Den kommercielle interesse på markedet vil vise sig i forbindelse med salg og implementering af elementer i produktionsanlæg. Det er et væsentligt mål i projektet at demonstrere, at produktet er tilstrækkeligt robust i forhold til konkurrerende produkter i markedet.

Ved at benytte de nyudviklede filterelementer i filtreringsanlæg, kan man reducere energiforbruget med 30-50%. Udnyttelsen af råvaren bliver forbedret gennem bedre filtreringsegenskaber, brugen af miljøbelastende rengøringsmidler bliver reduceret, produktionstiden øges, levnedsmiddelkvaliteten forbedres ved et mere sanitært design, og man sikrer øget genbrug af råstoffer, da elementerne kan recirkuleres. Business case
Konkurrerende produkter inden for cross flow filtration er meget dyre og ikke uden problemer, og alle nuværende produkter har problemer med rengøringsvenlighed og har samtidig et meget højt energiforbrug. Sani Membranes filter-elementer er en nyskabelse inden for membranfiltration og tilbyder tekniske muligheder, som eksisterende filter-løsninger ikke tilbyder. Ved projektets afslutning vil mulighederne for vækst på et meget stort og etableret marked være mulig og sandsynlig. Ved projektets afslutning vil omsætningen være 10 mio. kr./år. I kølvandet på projektet skal der ske en ombygning, hvor membranelementerne bliver indbygget i nye eller eksisterende anlæg. Når det er sket, vil omsætningen 5 år efter projektets start være på mere end 50 mio. kr./år. Antallet af fuldtidsbeskæftigede vil ved projektets afslutning være +10 personer. Fuldtidsbeskæftigede efter 5 år fra projektstart vil være +35 personer.

Miljøeffekt

Inden for procesindustri så som mejerier, bryggerier eller bioindustri benytter man i stor udstrækning membranfiltration. På mejerier benyttes membranfiltration i fremstillingen af valleprotein og i forbindelse med produktion af mælkepulver. I Danmark har firmaer som Arla og Novozymes mange store membran-anlæg, og disse anlæg udgør en meget stor del af virksomhedernes samlede energiforbrug. Dette forbrug kan reduceres markant ved at skifte til et Sanimem-membranfilter: Et almindeligt membranfilter på 120 m2 bruger ca. 60KWh og kører i døgndrift. Ved at skifte til et Sanimem-membranfilter reduceres energiforbruget til under 40 KWh, svarende til en reduktion på mere end 3.300 KWh om ugen.

”Novozymes arbejder bevidst med reduktion af energiforbruget i vore produktions-processer og vi har kortvarigt og i lille skala testet Sani Membranes nye elementer i enzymfremstillingsprocessen. Det var her muligt at opnå meget tydelig reduktion af energiforbruget i forhold til nuværende membranfiltrationsproces. Vi ser også mulighed for på længere sigt at benytte de nye elementer i nye processer inden for blandt andet Ultrafiltrering”
Sune Jakobsen, Senior Manager R&D, Novozymes A/S

”Vi har i en mindre test afprøvet Sani Membranes nye elementer, og det virker muligt at opnå betydelig reduktion af energiforbrug og måske endog samtidig opnå en forbedret filtrationsproces, der på sigt også kan føre til ny produkter. Arla Foods Ingredients arbejder løbende med udvikling af nye produkter og med reduktion af miljøbelastninger, og vi samarbejder gerne med industrien om udvikling af bedre, nye produkter, der understøtter bedre udnyttelse af vore ressourcer samt fremstilling af nye ingredienser. ”
Niels Ottosen, Senior Food Scientist, Research and Development, Arla Foods Ingredients Group P/S

Projektets budget

8.500.000

Støtte fra Grøn Omstillingsfond

1.935.000 mio. kr.

Projektperiode

1/11 2015 – 30/6 2017

Projektholder

Sanni Membranes ApS

Kontaktperson

Henrik Hjelmsmark
Tlf.nr: 53 82 35 00
Mail: hh@sanimembranes.com