Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
billede - mand på værksted

Produkt- og forretningsudvikling

Grøn Omstillingsfond har i perioden 2013-2015 uddelt 59,7 mio. kr. til 33 projekter vedrørende produkt- og forretningsudvikling.

Fonden har bevilget støtte til virksomheder, der har fået medfinansiering til produktudvikling, brugertests og markedsmodning af innovative grønne produkter og forretningsmodeller inden for følgende temaer:

  • Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter
  • Udvikling af nye grønne forretningsmodeller
  • Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign
  • Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen
  • Mindre spild af fødevarer
  • Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse

Få inspiration fra projekter, der allerede har fået tilskud til en produkt- og forretningsudvikling.