Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Pilotanlæg til udnyttelse af restressourcer til bioraffinering

Projektet vil etablere et generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af biomasse ved at udvinde værdifulde fraktioner i større skala og på sigt skabe grundlag for fuldskala bioraffineringsanlæg. Med anlægget kan danske producenter udvikle og teste processer med henblik på at vurdere samt efterprøve en cirkulær forretningsmodel forud for etablering af et produktionsanlæg.

Projektbeskrivelse

Projektet vil etablere et generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af biomasse gennem bioraffinering. Anlægget designes til at kunne anvendes til mange typer af biomasser.

Udgangspunktet for projektet er ekstrahering af en række højværdiprodukter fra en række forskellige rest- og affaldsbiomasser. I første omgang vil vi se på sukkerroetoppe. De ekstraherede komponenter som fx proteiner og saponiner har en bred vifte af anvendelsesmuligheder i fx foder, vaskemiddel, plantebeskyttelse, medicin mv. og har potentiale til at blive afsat på forskellige markeder. Desuden testes mulighederne for anvendelse af andre biomasser til bioraffinering, bl.a. restprodukter fra ølproduktion samt opskyllet tang.

Projektet er inddelt i følgende faser

1) Etablering af pilotanlæg
2) Indsamling og mekanisk forarbejdning af biomasse
3) Bioraffinering metode- og procesudvikling, seperation, screening, karakterisering og kvantificering i samarbejde med hhv.
- HedeDanmark om rest fra ølproduktion
- Nordisk Tang om rest fra opskyllet tang
- Nordic Sugar om sukkerroetoppe
4) Test af produktion
5) Målretning til marked
6) Formidling
7) Evt. patentering

Business case

Partnerskabet vil sikre danske virksomheder mulighed for at skabe cirkulære forretningsmodeller inden for bioraffinering. Partnerskabet forventer, at Danmark har gode forudsætninger for at blive globalt førende og fungere som springbræt for implementering af bioraffinering og kaskadeudnyttelse med henblik på efterfølgende eksport af teknologi,  produkter og viden. Der er således store forventninger til at skabe øget omsætning, eksport og beskæftigelse.

Partnerskabet vil formidle sine resultater til virksomheder gennem en følgegruppe, seminarer, artikler i fagblade samt workhops.

Miljøeffekt

Partnerskabet angiver, at den valgte bioraffineringsstrategi til produktion af bl.a. protein vil kunne medføre, at Danmark kan reducere importen af fx sojaprotein fra Sydamerika og dermed CO2-udledning forbundet med produktion og transport. Partnerskabet angiver, at nye bioraffineringsmetoder inden for en kort årrække vil kunne nedbringe udledningen af CO2 med flere hundrede millioner ton som følge af en reduceret import af proteiner og andre udenlandsk producerede komponenter som kan erstattes af produkter fra bioraffinerede danske biomasseressourcer og sidestrømme.

Anne Christine Steenkjær Hastrup, Faglig leder, Teknologisk Institut:

”Med partnerskabet skaber vi en central platform for virksomheder og projekter til at afprøve ideer og processer til at skabe nye forretningsmuligheder baseret på at udnytte biobaserede restressourcer. Vores pilotforsøg vil skabe grundlag for fuldskala produktionsanlæg rundt om i landet med fokus på optimal udnyttelse af de lokale ressourcer."

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

Kr. 3.728.250

Fra 01.03.2016 til 28.02.2018

Projektholder

Teknologisk Institut
Taastrup
www.teknologisk.dk

Kontaktperson

Anne Christine Steenkjær
Tlf. 72 20 16 02
E-mail: acha@teknologisk.dk

Samarbejdspartnere

Partner: Saponin Innovation Centre Europe
By: Århus

Partner: Nordic Sugar
By: København
Web: www.nordicsugar.dk

Partner: SEGES
By: Århus
Web:www.seges.dk

Partner: Kbh Universitet
By: København
Web:www.science.ku.dk/

Partner: Agro Business Park
By: Tjele
Web: www.agropark.dk

Partner: Guldborgsund Kommune
By: Nykøbing Falster
Web: www.guldborgsund.dk

Partner: HedeDanmark