Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Partnerskabet Deleby

Partnerskabet ’Deleby’ bringer kommuner, virksomheder, organisationer og borgere sammen om at udvikle og udbrede deleøkonomiske forretningsmodeller med afsæt i en række udvalgte ’delebyer’ rundt om i Danmark. Målet er at skabe nye arbejdspladser og bedre offentlige løsninger samt at understøtte ressourceeffektive og miljøvenlige løsninger gennem deleøkonomien.  

Projektbeskrivelse

Partnerskabet Deleby er det første samlede danske initiativ, der systematisk bruger danske byer som platform for at udvikle og udbrede deleøkonomiske løsninger og forretningskoncepter. Det gør partnerskabet konkret ved at:
• Udvikle konkrete deleøkonomiske eksempelprojekter med afsæt i ’delebyerne’, som kan skaleres nationalt og evt. internationalt.
• Fremme innovative deleøkonomiske partnerskaber mellem kommuner, virksomheder, foreningsliv og organisationer, som også leder til flere grønne arbejdspladser.
• Udbrede viden om deleøkonomiens muligheder og delekoncepter i bred forstand.
• Engagere danskerne bredt i at dele uudnyttede ressourcer med hinanden.

Partnerskabet foregår i tre spor, der skal henholdsvis udvikle 1) nye  forretningskoncepter i en række delebyer, 2) et videnspredningsspor, der spreder erfaringer og best practice til bredt til kommuner, organisationer, virksomheder og andre professionelle og endelige 3) et bredt formidlingsspor, hvor en lokal og national formidlings- og kommunikationsindsats skal engagere danskerne i deleøkonomien. Det vil hermed bidrage til en bred national og lokal interesseskabelse for deleøkonomien.

Business case

Partnerskabets aktiviteter vil styrke videngrundlag hos professionelle og beslutningstagere i kommunerne, herunder levere specifik ny viden om deleøkonomi som byudviklingsdriver og indsigt i nye forretningsmodeller og lovgivning om hvilke typer lokale partnerskaber kommunerne kan engagere sig i.

Det vil skabe markant flere innovative partnerskaber i danske byer og lokalsamfund, som begynder at arbejde med deleøkonomi som ny driver for bæredygtig byudvikling. Det vil endvidere skabe nye innovative og skalerbare forretningsmodeller, der viser deleøkonomiens potentiale for at skabe løsninger til udfordringer i danske byer.

Partnerskabet Deleby vil hermed levere fyrtårnsprojekter, der producerer et solid vidensgrundlag og inspiration for, at andre offentlige og private aktører kan bruge deleøkonomien til at skabe nye løsninger.

Miljøeffekt

Ressourcer, transport og klima er et tema for en række af de nye løsninger og forretningskoncepter, der skal opstå i partnerskabet på tværs af virksomheder, offentlige institutioner og borgere. Her skal der bl.a. ses nærmere på, hvordan teknologi og principper fra deleøkonomien kan bidrage til at udvikle løsninger, hvor:
 - spildprodukter og affald bliver ført ind i nye kredsløb, så efterspørgslen på produkter og ydelser imødekommes billigt og bæredygtigt.
 - den eksisterende transportkapacitet udnyttes smartere, bedre og billigere.
 - der udvikles lokalforandret og nytænkende affaldshåndtering.

Ricky Raaholt, produktionsdirektør, Dansk Arkitektur Center:

”Partnerskabet skal fremme værdiskabende initiativer og skabe ny viden på det deleøkonomiske område. Ambitionen er at understøtte en bred national debat om udfordringer og potentialer, teste nye initiativer i lokal skala samt fremme nye værdifulde og skalerbare delekoncepter til gavn for det danske samfund.”

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

kr. 1.000.000

Projektperiode

Fra 01.09.2015 - 01.12.2016

Projektholder

Dansk Arkitektur Center
www.dac.dk

Kontaktperson

Ricky Raaholt
Tlf. 29 47 77 15
rir@dac.dk

Samarbejdspartnere

Partner: Realdania
By: København
Web:

Partner: Lejre Kommune
By: Lejre
Web: www.lejre.dk/

Partner: Slagelse Kommune
By: Slagelse
Web: www.slagelse.dk/

Partner: Næstved Kommune
By: Næstved
Web: http://www.naestved.dk/

Partner: Nyborg Kommune
By: Nyborg
Web: www.nyborg.dk

Partner: Middelfart Kommune
By: Middelfart
Web: www.middelfart.dk/