Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
billede af to mænd ved en lagerhal

Partnerskaber for Grøn Omstilling

Partnerskaber der bidrager til danske virksomheders grønne omstilling og ruster dem til fremtidens ressourceknappe økonomi.

Partnerskaber for Grøn Omstilling skal bidrage til, at netværk af virksomheder i samspil med relevante offentlige aktører fremmer danske virksomheders grønne omstilling inden for væsentlige grønne temaer. Partnerskaberne skal rette sig mod udvikling af nye løsninger og forretningskoncepter.

Grøn omstillingsfond har givet tilskud til etablerede eller nye partnerskaber inden for temaer med stort potentiale for danske virksomheders grønne omstilling og med almennyttige formål:

Nye værdikædesamarbejder inden for bioøkonomien

Danmark har i årtier haft en stærk position inden for bioøkonomien. Men der er stadig store udviklingspotentialer inden for en række bioøkonomiske værdikæder.

Bedre genanvendelse af byggeaffald

Byggesektoren står globalt for 40 pct. af forbruget af råstoffer. Hvis vi kan bruge flere genbrugsbyggematerialer i bygge- og anlægssektoren, vil det øge værdien af affaldet, øge ressourceproduktiviteten i branchen og bidrage til at gøre virksomhederne mindre sårbare over for ressourceknaphed og ustabile råstofpriser.

Cirkulær forretningsudvikling

Partnerskaberne skal bidrage til at indfri Danmarks potentiale inden for cirkulær økonomi.  Partnerskaberne skal inden for de udvalgte erhvervsområder identificere og udvikle nye cirkulære forretningsmuligheder. Partnerskaberne er igangsat som opfølgning på rapporten om Danmarks potentiale som cirkulær økonomi af Ellen MacArthur Foundation (2015).

Deleøkonomi

Der er en række potentialer for grøn omstilling i deleøkonomien. . Begrebet deleøkonomi dækker over digitale forretningskoncepter, der giver forbrugere og virksomheder bedre adgang til at leje, låne og dele produkter, idéer og tjenesteydelser med hinanden uden at skulle købe ejerskab over dem. Dermed er der et potentiale for at udnytte ressourcerne mere effektivt. Det kan fx være at deles om en bil, så nogen kan bruge den, mens andre er på arbejde. Erhvervsstyrelsens arbejde med deleøkonomi har som mål at skabe nye arbejdspladser og bedre offentlige løsninger samt at understøtte ressourceeffektive og miljøvenlige løsninger gennem deleøkonomien.

Markedsføring af grønne løsninger

Ved at samle centrale aktører og koordinere opmærksomhedsskabelsen om grønne danske løsninger skal partnerskabet bidrage til at styrke væksten, beskæftigelsen og konkurrenceevnen for danske virksomheder med grønne løsninger.

Se partnerskaber, der har fået tilskud.