Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Partnerskab for bedre anvendelse af byggeaffald

Partnerskabet bringer konsortier af virksomheder i hele værdikæden indenfor byggeri og genanvendelse af byggeaffald sammen om at udvikle nye løsninger og forretningsmodeller for bedre anvendelse af byggeaffald. Det sker gennem en innovativ udbudsproces, hvor kommuner og ejendomsselskaber udbyder nedrivning og nybyggeri af store byggeprojekter med et krav om genanvendelse af byggematerialer.

Projektbeskrivelse

Det er almindeligt, at nedrivning og renovering eller nybygning foregår i to adskilte forløb. I dette projekt vil det foregå i samme forløb, idet den opgave, der udbydes, er en kombineret nedrivning og renoveringsopgave, som de deltagende virksomheder skal samarbejde om.
Det vil endvidere været nyt, at der i udbuddet lægges afgørende vægt på den størst mulige genanvendelse af byggematerialerne. I udbuddet vil det således blive fastlagt, at det både gælder genbrug på selve pladsen, samt salg af byggeaffald til oparbejdning og køb af oparbejdede byggematerialer eller andre oparbejdede materialer. For at vinde udbuddet må konsortierne både tænke nyt og udvikle nyt.

Partnerskabet vil gøre en aktiv indsats for at sprede viden om nye metoder til andre kommuner og private aktører inden for byggeriet. Det sker bl.a. gennem udviklingen af en drejebog for mere bæredygtig nedrivning, renovering og nybyg. Samtidig vil det konkrete arbejde i partnerskabet, via de deltagende konsortier, sprede viden om nye metoder og løsninger til bedre genanvendelse af byggeaffald bredt til byggeriet.

Business case

Projektet vil kunne starte en ny udvikling, hvor kommunerne stiller større krav og ejendomsselskaber bliver mere opmærksom på mulighederne, herunder mulighederne for besparelse ved et større genbrug af byggematerialer. Det er også håbet og forventningen, at projektet vil føre til ideer til nye tekniske muligheder for at genbruge byggematerialer - både på pladsen og på oparbejdningsanlæg. Endelig vil projektet bidrage til et mere modent marked for oparbejdning og handel med genanvendte byggematerialer.

Projektet kan skabe partnerskaber af private virksomheder inden for byggeriet, som bliver best-of-the-art inden for bæredygtig nedrivning og renovering. Det vil give en konkurrencefordel ved byggeopgaver på udenlandske markeder.

Miljøeffekt

Det ventes, at de nye krav og dannelsen af konsortierne fører til at virksomheder, der ikke tidligere har samarbejdet finder sammen, og udvikler nye forretningsmodeller, som vil have en konkurrencefordel i fremtiden, hvor der ventes at blive lagt større vægt på ressourceeffektivitet. Miljøeffekten vil i første række være det øgede genbrug af byggematerialer og dermed et mindre træk på udtømmelige ressourcer. Det skønnes, at byggesektoren står for ca. 40 pct. af den samlede affaldsmængde, så hvis genbrug af byggematerialer øges markant, vil der være tale om en betydelig miljøeffekt.
Hertil kommer en mindre transport af byggeaffald og byggematerialer i det omfang byggematerialerne genbruges på pladsen.

CLEAN vil sammen med partnere og virksomheder udvikle nye innovative måder hvorpå ressourcer i byggeaffald udnyttes bedre og på samme tid skaber vækst, innovation og nye virksomheder

- Områdechef, Glenda Napier

Læs mere om projektet på CSR.dk

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

kr. 3.996.375

Projektperiode

01.04.15 - 01.04.17

Projektholder

CLEAN
København V
cleancluster.dk

Kontaktperson

Glenda Napier
Tlf: 53536004
E-mail: gln@cleancluster.dk