Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme ved rensning af spildevand skal anvendes som fjernvarme

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Resumé

Dette projekt vil undersøge muligheden for, om overskudsvarmen fra Skagen Rensningsanlæg med fordel kan afsættes til Skagen Varmeværk som fjernvarme.

Fra spildevand til fjernvarme

I forbindelse med rensningen af spildevand ved Skagen Rensningsanlæg genereres der i dag betydelige mængder overskudsvarme fra en gasmotor. Denne varme går på nuværende tidspunkt til spilde. Symbiosens fokus er derfor, om denne overskudsvarme kan nyttiggøres hos Skagen Varmeværk som fjernvarme.

Konkurrence- og miljøgevinst

Hvis symbiosen realiseres vil det medføre, at rensningsanlægget både kan opnå besparelser på energiudgifter samt skabe en ny indtjeningsmulighed fra salg af overskudsvarme. Varmeværket vil endvidere få en ny og billigere forsyningskilde samt et reduceret forbrug af naturgas.

De miljømæssige effekter vil således også være betydelige. Samarbejdet forventer at kunne reducere den samlede CO2-udledning med 2000 tons pr. år.

Behov for rådgivning

Før symbiosen evt. kan etableres har parterne brug for rådgivning ¿ medfinansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose.

Projektet skal bl.a. have kortlagt energipotentialet samt have hjælp til at foretage en økonomisk vurdering af anlægsinvesteringer og driftsøkonomi. Desuden skal de to virksomheder have rådgivning omkring fastsættelse af målsætninger for energi- og miljømål.

Symbiosens samarbejdspartnere vil bruge de næste par måneder på at udrede de forskellige uklarheder, så man forventer at kunne realisere symbiosen i vinteren 2014.

Resultater af projektet:

Rådgivningsforløbet har afdækket, om der er gode muligheder for at optimere og udnytte biogasproduktionen på Skagen Renseanlæg, samt muligheden for at etablere en varmepumpe i forbindelse med afløbsledningen fra rensningsanlægget. Rådgivningen viste, at Skagen Varmeværk kan let tilgå både biogas og varme fra renseanlægget, og derved opnå konkurrencemæssige fordele.

Der er ingen tekniske eller juridiske barrierer for samarbejdet, og parterne forventer en årlig energibesparelse på 21.000 mWh. Der forventes desuden en gradvis udfasning af affaldsforbrændingsanlægget, i takt med symbiosens implementering, frem mod 2017.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
96.000 kr.

Projektperiode

Maj - november 2014

Projektholder

Skagen Rensningsanlæg, under Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn
www.forsyningen.dk/spildevand

Kontaktperson

Rene Hansen
reha@forsyningen.dk

Samarbejdspartnere

Skagen Varmeværk
Skagen
www.skagen-varmevaerk.dk