Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme skal erstatte fjernvarme produceret på fossile brændstoffer

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Projektet er afsluttet.

Resumé

I dag genererer Micro Matic overskudsvarme, som Fjernvarme Fyn ønsker at udnytte som fjernvarme - i stedet for at indkøbe varme produceret på fossile brændstoffer.

Fra overskudsvarme til fjernvarme

Micro Matic producerer årligt omkring 1 mio. kwh overskudsvarme, som blot går til spilde i dag. Micro Matic og Fjernvarme Fyn vil undersøge muligheden for, at Fjernvarme Fyn kan udnytte varmen til fjernvarmenettet i stedet for at købe varme produceret på fossile brændstoffer, såsom kul, olie og gas.

En miljømæssig og økonomisk gevinst

Hvis Fjernvarme Fyn kan udnytte den overskydende varme fra Micro Matic, vil det reducere udledningen af drivhusgasser med omkring 73 % om året.

Foruden de positive miljøeffekter, vil et evt. samarbejde gavne begge virksomheder økonomisk. For det første vil Micro Matic få en ekstra indkomst fra overskudsvarmen, hvilket styrker firmaets konkurrenceevne og bidrager til at fastholde arbejdspladser i Odense. For det andet vil Fjernvarme Fyn kunne købe overskudsvarmen til en fordelagtig pris til gavn for virksomheden og forbrugerne.

Flere usikkerheder ved projektet

Inden de to virksomheder kan begynde at udnytte overskudsvarmen, er der en række usikkerheder ved projektet, som den tekniske rådgivning - finansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose - skal hjælpe med at afdække.

Det er bl.a. afgørende af få afklaret, hvor stor en andel af overskudsvarmen, som reelt kan udnyttes til fjernvarme. Endvidere er det essentielt for symbiosens tilblivelse, at rådgivningen hjælper virksomhederne med at beregne den økonomiske rentabilitet i samarbejdet, fx tilbagebetalingstider for eventuelle investeringer.

Micro Matic og Fjervarme Fyn skal sammen med de tekniske rådgivere bruge efteråret og vinteren på at adressere de forskellige udfordringer, så symbiosen forhåbentlig kan realiseres i begyndelsen af det nye år.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
80.000 kr.

Projektperiode

November 2013 - marts 2014

Resultater af projektet

Rådgivernes analyser viste en rentabel økonomi i projektet. Ved en investering på ca. 3,2 mio. kunne Micro Matic anvende overskudsvarmen som fjernvarme og give virksomheden en tilbagebetalingstid på knap 4 år. Samtidig kan Fjernvarme Fyn reducere andelen af fjernvarme produceret på kul. Parterne forventer, at symbiosen mellem Micro Matic og Fjernvarme Fyn vil blive etableret inden udgangen af 2014.

Projektholder

Micro Matic A/S
Odense
www.micro-matic.com

Kontaktperson

Kristian Andersen
6617 1122
ka@micro-matic.com

Samarbejdspartnere

Fjernvarme Fyn A/S
Odense
www.fjernvarmefyn.dk