Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra vaskeri til fjernvarme

Resumé

Overskudsvarme fra tørretumblere og spildevand hos Berendsen Textil Service A/S i Hillerød skal udnyttes på Hillerød Forsynings fjernvarmenet.

Projektbeskrivelse

Berendsen i Hillerød vasker primært sengelinned, håndklæder og lignende for hoteller. Der håndteres mere end 50 tons tekstiler dagligt. Berendsen har optimeret produktionen med genindvinding af varme. Der er dog stadig en del varme, der ikke bliver udnyttet.

Dette er særligt:
- Varme fra tørretumblere
- Varme fra spildevand

Det vurderes, at ved at kondensere dampen fra vaskeriets tumblere kan opnås en energimængde på 15-18 kWh per tørring.Case beskrivelse

Ved at køle spildevandet fra Berendsen med 15'C ved hjælp af en varmepumpe, vurderes det at Berendsen kan levere fjernvarme med en effekt på ca. 525 kW. Hillerød Forsyning forsyner stort set hele Hillerød by med fjernvarme produceret hovedsageligt på naturgas samt en mindre del på træpiller og solvarme. Hillerød Forsyning er interesseret i at modtage overskudsvarmen fra Berendsens tørretumblere og spildevand til fjernvarmenettet. Hillerød Forsyning vil således kunne spare produktionen af den mængde varme, som Berendsen kan levere.

Miljømæssige og økonomisk effekter

Berendsen vil desuden få en indtjening på den producerede varme. Den endelige business case vil blive undersøgt af de to symbiosepartnere. Ved at anvende overskudsvarme til fjernvarme, fortrænges brugen af naturgas. Derved opnås en CO2-reduktion på op til 200 kg pr. MWh leveret fra Berendsen til fjernvarmenettet.
De to virksomheder har igangsat en dialog for at undersøge de tekniske løsninger for udnyttelse af overskudsvarme fra tørretumblerne og spildevandet.

Projektholder

Berendsen
Hillerød

Kontaktperson

Peter Hasbak