Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra tørring af kalk skal nyttiggøres som fjernvarme

Projektet er støttet under initiativet Grøn Industrisymbiose.

Resumé

Løgstør Fjernvarmeværk og Dankalk vil undersøge muligheden for at anvende overskudsvarme fra udvinding af kridt og kalk som fjernvarme.

Fra tørret kalk til fjernvarme

I Dankalk K/S's indvinding og produktion af kridt og kalk genereres overskudsvarme, som på nuværende tidspunkt blot går til spilde. I samarbejde med Løgstør Fjernvarme vil man forsøge at nyttiggøre denne varme som fjernvarme.

Konkurrence- og miljøgevinster

Ved salg af overskudsvarme vil Dankalk kunne opnå en ny indtægtskilde, hvilket i sidste ende kan bidrage til, at virksomheden kan tilbyde mere konkurrencedygtige priser.

Ligeledes vil Løgstør Fjernvarmeværk få et konkurrencedygtigt alternativ til indkøb af træpiller, flis og halm hos de nuværende leverandører. Dette vil gøre Løgstør Fjernvarmeværk mere konkurrencedygtige på fjernvarmemarkedet.

Parterne anslår, at det totale potentiale for genvinding af varme er på 12.000 MW pr. år. Realiseres dette, kan der opnås en besparelse i CO2-udledningen på 2460 tons pr. år. Der vil samtidig opnås en reduceret udledning af NOx og SO2 på hhv. 1800 kg NOx pr. år og 13 kg SO2 pr. år.

Behov for teknisk rådgivning

Før symbiosen kan blive en realitet, har parterne brug for rådgivning - medfinansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose - til at afklare de forskellige usikkerheder forbundet med projektet.

Det skal fx belyses, om den undersøgte løsning er konkurrencedygtig i forhold til afbrænding af halm eller træpiller, som er den varmekilde, der benyttes i dag til produktion af fjernvarme. Løgstør Fjernvarmeværk vil potentielt kunne aftage al overskudsvarmen, men kræver 70° C varmt vand til fjernvarmenettet. Det skal derfor undersøges, hvilken teknisk løsning, som skal benyttes for at opnå dette.

Hvis rådgivningsforløbet går som planlægt, forventes industrisymbiosen at kunne blive etableret i vinteren 2014.

Resultater af projektet

Rådgivningens formål var at undersøge hvad det potentielle udbytte af at bruge overskudsvarme fra Dankalk til fjernvarmeproduktion ville være. Løgstør Fjernvarme vil kunne aftage hele potentialet for overskudsvarmen og dette vil reducere deres omkostninger for varmeproduktion da det økonomiske overskud deles mellem symbiosepartnerne. Dankalk's investering/indtjening er endnu ikke afklaret.

Løgstør Fjernvarme har nogle krav til den temperatur der skal kunne opnås. Efter en dybdeborende undersøgelse forventes det, at de tekniske krav om vandtemperatur kan opnås uden, at det påvirker processen og energiforbruget. Såfremt den samfundsøkonomiske beregning har et positivt udfald er der ingen juridiske hindringer for symbiosen. Løgstør Fjernvarme påregner at kunne spare 3.700 ton halm pr. år. Symbiosen vil i alt kunne reducere CO2 udledning med 1.728 tons.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
96.000 kr.

Projektperiode

Maj - november 2014

Projektholder

Dankalk K/S
Løgstør
www.dankalk.dk

Kontaktperson

Houni Mikkelsen
hmi@dankalk.dk

Samarbejdspartnere

Løgstør Fjernvarmeværk
Løgstør
www.logstorfjernvarme.dk