Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra industrivirksomheder i Køge skal udnyttes som fjernvarme

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

 

Projektet er afsluttet.

Resumé

En gruppe på fire virksomheder fra Køge genererer i dag betydelige mængder overskudsvarme, som de – sammen med Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) – vil undersøge muligheden for at kunne afsætte som fjernvarme.

Overskudsvarme som fjernvarme

Fødevareingrediensvirksomheden CP Kelco, kemikalieproducenten Sun Chemicals, pharmavirksomheden FeF Chemicals og gulvproducenten Junckers genererer i dag store mængder varme fra bl.a. køletårne og processer. Parterne vil således - i samarbejde med VEKS - undersøge muligheden for at anvende denne varme mere optimalt ved at nyttiggøre den som fjernvarme i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Miljømæssige og økonomiske gevinster

Ved genanvendelse af overskudsvarmen fra de industrielle processer, undgår VEKS at få den tilsvarende varmemængde produceret et andet sted, hvilket betyder en væsentlig energieffektivisering for det samlede system til gavn for miljøet. Foruden de gavnlige miljøeffekter forventes projektet at være en rentabel forretning for alle involverede parter.

Behov for rådgivning

Inden man kan begynde at udnytte overskudsvarmen, har parterne brug for ekstern rådgivning – finansieret af Grøn Industrisymbiose – til at afdække de tekniske muligheder samt udregne business cases for virksomhederne. Projektet skal bl.a. analysere - foruden de positive miljøeffekter - om investeringen er rentabel for de involverede parter, når alle investeringer og afgiftsbetalinger er indregnet.

Hvis projektet viser sig at være rentabelt, har parterne mulighed for at igangsætte symbiosen i 2014.

Task forcen har både hjulpet os med at finde sammen og med at komme videre med projektet,” Jens Brandt Sørensen, projektudvikler, VEKS.

Nyttiggørelse af spildvarme er jo hele fjernvarmens grundidé og finder især sted på kraftværker. Derfor er det meget spændende at arbejde videre med disse fire industrivirksomheder for at undersøge mulighederne for energieffektivisering” Jens Brandt Sørensen, projektudvikler, VEKS.

Resultater af projektet

Rådgivningen viste, at det er rentabelt at udnytte overskudsvarmen fra CP Kelco til fjernvarme hos VEKS, da tilbagebetalingstiden for de nødvendige investeringer blot er 3 år. Tilbagebetalingstiderne for at nyttiggøre overskudsvarme fra Junckers og Sun Chemical viste sig derimod at være for lange. Hos FeF Chemicals var der ikke varme i mængder og i den rette temperatur til, at man med fordel kunne udnytte det som fjernvarme.

Rådgivningen viste således, at den økonomiske gevinst ved projektet er ca. 2 mio. kr. om året for CP Kelco. Dette er i form af, at CP Kelco genererer en ny indtægtskilde på ca. 1 mio. kr. pr. år. ved varmeproduktion samt sparer vand og el til køletårne for et tilsvarende beløb. VEKS får leveret varmen til den i dag laveste produktionspris.

En ikke uvæsentlig del af projektets økonomi stammer også fra de ”energisparepoint”, der genereres det første år som resultat af energibesparelserne fra projektet. Alle forsyningsselskaber er således underlagt energisparekrav på 3 % om året, hvor det er tilladt for selskaberne at handle med energisparepoints – a la EU’s CO2-kvote system. CP Kelco – som forventes at foretage investeringen i en varmepumpe, der skal omdanne overskudvarmen til fjernvarme - kan med andre ord sælge de genererede energisparepoint.

Udover de økonomiske fordele kommer projektet også miljø og klima til gavn. Hos CP Kelco vil man bl.a. – som resultat af mindre bortkøling af varme i køletårne - reducere forbruget af vand med ca. 22.000 m3 pr. år samt reducere udledningen af CO2 med ca. 140 tons pr. år. Den lavere CO2 udledning fra VEKS - ved at anvende overskudsvarme som fjernvarme i stedet for varme produceret på andre kilder - er ca. 1000-1200 tons CO2 pr. år.

Den formelle samarbejdsaftale mellem VEKS og CP Kelco forventes indgået senest i december 2014, hvorimod symbiosen først forventes at være i drift i 2017 pga. en stor udbygning af fjernvarmnettet i Køge de kommende år.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
200.000 kr.

Projektperiode
Januar, 2014 – maj, 2014.

Projektholder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Albertslund
www.veks.dk

Kontaktperson

Projektudvikler, Jens Brandt Sørensen
jbs@veks.dk

Samarbejdspartnere

CP Kelco ApS
Lille Skensved
www.cpkelco.com

Sun Chemical A/S
Køge
www.sunchemical.com

FeF Chemicals A/S
Køge

Junckers A/S
Køge
www.junckers.dk