Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra foderproduktion erstatter fjernvarme produceret på fossile brændstoffer

Projektet er støttet af initiativet Grøn Industrisymbiose.

Resumé

Farmfood genererer overskudsvarme i forbindelse med produktion af foder, som Løgstør Fjernvarmeværk kan omsætte til varme på fjernvarmenettet.

Fra vanddamp til fjernvarme

Foderproducenten, Farmfood, genererer overskudsvarme - i form af vanddamp - i forbindelse med produktion af dyrefoder, som på nuværende tidspunkt går til spilde. Man vil undersøge muligheden for, at Løgstør Fjernvarme i stedet kan udnytte denne overskydende ressource som varme til fjernvarmenettet. Overskudvarmen vil således kunne erstatte varme produceret på fx gas eller træpiller.

En miljømæssig og økonomisk gevinst

Ud over at overskudsvarmen kan fortrænge fjernvarme produceret på fossile brændstoffer, kan symbiosen også få positive miljøeffekter, da Farmfood reducerer forbruget af el og vand til drift af de køleanlæg, som nedkøler vanddampen.

Derudover kan symbiosen blive en økonomisk gevinst for virksomhederne, da Farmfood fx reducerer energiudgifterne til køleanlægget, som er en væsentlig udgiftspost på virksomhedens budget. Endvidere vil Løgstør Fjernvarme kunne aftage overskudsvarmen til en favorabel pris til gavn for virksomheden og områdets borgere.

Økonomiske usikkerheder

Inden samarbejdet kan påbegyndes, er der en række udfordringer ved projektet, som skal adresseres. Foruden konkrete tekniske løsninger, skal den tekniske rådgivning - finansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose - hjælpe virksomhederne med præcist at afdække den økonomiske rentabilitet i symbiosen. Det handler bl.a. om investeringsomkostninger, tilbagebetalingstider samt hvor meget overskudsvarme, som reelt kan omsættes til fjernvarme.

De to virksomheder skal i samarbejde med den tekniske rådgiver bruge vinteren på at afklare de forskellige udfordringer ved projektet, så de forhåbentlig til foråret kan begynde at udnytte overskudsvarmen til gavn for klimaet og konkurrenceevnen.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
160.000 kr.

Projektperiode
November 2013 - juni 2014.

Projektholder

Farmfood A/S
Løgstør
www.farmfood.dk

Kontaktperson

Finn Ilsø Jensen
Tlf. 3092 4681
fij@farmfood.dk

Samarbejdspartner

Løgstør Fjernvarmeværk AMBA
Løgstør
www.logstorfjernvarme.dk