Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra bageri skal levere fjernvarme til ejerforeninger

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Projektet er afsluttet.

Resumé

Läntmannen genererer i dag betydelige mængder varme i forbindelse med brødbagning, som man vil undersøge muligheden for at anvende som fjernvarme hos to ejerforeninger, Jernholmen og Hammerholmen.

Overskudsvarme fra brødbagning som fjernvarme

Brødproducenten Läntmannen genererer i dag betydelige mængder varme fra dets ovne, som på nuværende tidspunkt blot går til spilde. De to ejerforeninger, Jernholmen og Hammerholmen, har imidlertid - i samarbejde med fjernvarmecentralen Avedøre Holme - mulighed for at anvende overskudsvarme som fjernvarme.

En økonomisk og miljømæssig gevinst

Som frugt af samarbejdet forventer parterne samlet set en økonomisk gevinst på omkring 2 mio. kr. efter at investeringen er betalt. Läntmannen kommer bl.a. til at få en indtægt ved salg af overskudsvarmen, mens de to ejerforeninger vil få adgang til billigere og grøn energi.

Foruden de økonomiske fordele, kommer samarbejdet også miljøet og klimaet til gode. Ved at udnytte overskudsvarmen vil Läntmannen kunne halvere CO2-udledningen, som stammer fra bageovnene, og de to ejerforeninger vil stort set få dækket deres varmebehov. I dag får ejerforeningerne fjernvarme fra Avedøre Holme fjernvarmecentral, som producerer varmen på træpiller og kul.

Flere usikkerheder ved projektet

Før partnerne kan igangsætte projektet, er der flere usikkerheder, som skal afklares. Rådgivere - finansieret af Grøn Industrisymbiose - skal bl.a. hjælpe med at beregne tilbagebetalingstiden for eventuelle investeringer, fx en varmegenvindingsenhed ved Läntmannen og etablering af fjernvarmerør.

Parterne skal således bruge vinteren på at klarlægge de forskellige problemstillinger ved projektet, så de forhåbentlig kan etablere en symbiose i foråret 2014.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

200.000 kr.

Projektperiode

Januar 2014 - marts 2014.

Resultater af projektet

Analyserne viste, at de miljømæssige potentialer er store, men at tilbagebetalingstiden for symbiosen er for lang. Det er primært nedgravningen af nye fjernvarmerør mellem Läntmannen og de to ejerforeninger, som gør, at tilbagebetalingstiden bliver omkring 18 år.

Med udgangspunkt i beregningerne fra analysen har man opstillet en alternativ løsning for at udnytte overskudsvarmen fra Läntmännen. Den går ud på at sende overskudsvarmen ud i det generelle fjernvarmenet, hvilket reducerer behovet for investeringer betydeligt. Denne løsning viser sig at have en tilbagebetalingstid på 1-3 år. Det er således blevet estimeret, at den årlige økonomiske gevinst er ca. 1,5-2,5 mio. samt at man reducerer udslippet af drivhusgasser med ca. 2500 ton. Parterne vil derfor arbejde videre med denne løsning.

Projektholder

Läntmannen Schulstad A/S
Hvidovre
www.schulstad.dk

Kontaktperson

Jacob Thierry-Carstensen
Tlf. 3639 7100
Email: jacob.thierry-carstensen@lantmannen.com

Samarbejdspartnere

Ejerforeningen Jernholmen 42-48
Hvidovre

E/F Hammerholmen 44-48
København

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
Hvidovre