Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Organisk husholdningsaffald som sendes til forbrænding skal udnyttes til biogas

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

 

Projektet er afsluttet.

Resumé

Odense Renovation og Vandcenter Syd vil undersøge muligheden for at kildesortere og indsamle organisk husholdningsaffald, som i dag sendes til forbrænding, og i stedet for anvende det til biogas.

Fra forbrænding til biogas

Odense Renovation indsamler store mængder husholdningsaffald, som i dag sendes til forbrænding. Man vil således undersøge muligheden for at anvende det organiske affald til biogas på Vandcenter Syds biogasanlæg i stedet for. Samtidig ønsker de to virksomheder at belyse, hvorvidt det er muligt at anvende renset spildevand fra Vandcenter Syd i forbehandlingsprocesserne af det organiske affald hos Odense Renovation som erstatning for grundvand.

Til gavn for miljøet

Parterne forventer at kunne flytte omkring 17.000 tons organisk affald fra forbrænding til produktion af biogas samt gødning. Det betyder, at samarbejdet vil kunne reducere udledningen af drivhusgasser med omkring 6000 tons om året samt reducere forbruget af kunstgødning. Samtidig vil udnyttelsen af det rensede spildevand reducere Odense Renovations forbrug af grundvand med ca. 13.000 m3 årligt.

En udvidelse af forretningen

Foruden de positive miljøeffekter, forventes indsamlingen af det organiske affald at være forbundet med økonomiske gevinster. Odense Renovation forventer en direkte beskæftigelseseffekt ved etablering af et forbehandlingsanlæg, som også skal serviceres. Samtidig vil Vandcenter Syd generere indtægter ved salg af el og fjernvarme fra biogas.

Begge virksomheder har endvidere personale, som sælger bistand til udenlandske aktører omkring drift og vedligeholdelse af affaldsanlæg. Med dette projekt forventer parterne, at denne del af forretningen styrkes – ikke kun i udlandet, men også overfor danske kommuner, som står overfor lignende udfordringer omkring håndtering og forgasning af organisk husholdningsaffald.

Ekstern rådgivning

Inden Odense Renovation og Vandcenter Syd kan begynde at anvende det organiske affald til biogas, skal det først kildesorteres. Med tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose vil parterne bl.a. indkøbe ekstern rådgivning til at belyse rentabiliteten og de tekniske udfordringer i dette samt afdække de økonomiske, juridiske og tekniske udfordringer ved efterfølgende at bioforgasse affaldet.

Hvis analyserne får et positivt udfald – og kildesortering af organisk husholdningsaffald som forventet godkendes i Odense byråd – vil parterne kunne begynde at udnytte det organiske husholdningsaffald til biogas omkring 2015/16.

Vi vil sikre en bæredygtig virksomhed og et godt miljø – både lokalt og globalt. Derfor har vi sat fokus på vores energiforbrug og CO2-belastning. Målet er, at VandCenter Syds nettoenergiforbrug skal dækkes af vedvarende CO2-neutral energi. Vi vil undersøge mulighederne for at anvende sorteret organisk affald, til at producerer endnu mere vedvarende energi”, Bjarne Christensen, Vandcenter Syd.

Resultater af projektet

Rådgivningen viste, at det er teknisk muligt for Odense Renovation at indsamle og forbehandle organisk affald fra husholdninger med henblik på efterfølgende at anvende bio pulpen på Vandcenter Syds biogasanlæg. Det vurderes, at det vil medføre en øget genanvendelse på op til 30 % i forhold til i dag. Samtidig viste rådgivningen, at det er muligt at nyttiggøre slammet fra biogasanlægget som gødning.

Der blev belyst flere scenarier for projektet, herunder metoder for kildesortering i de respektive typer ejendomme, samt teknologiske løsninger for behandling og føring af affaldet. Ingen af scenarierne viste sig dog at være rentable, og parterne har derfor ikke intentioner om at igangsætte symbiosen på nuværende tidspunkt.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
160.000 kr.

Projektperiode
November 2013 - juni 2014

Projektholder

Vandcenter Syd A/S
Odense
www.vandcenter.dk

Kontaktperson

Bjarne Christensen
bc@vandcenter.dk