Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Optimering af vandkredsløb

I Latinerkvarteret i Aarhus C barsles der med intelligent genanvendelse af regnvand til bl.a. hydroponi og aquaponi. Projektet vil finde sted på taghaven, kaldet Cirkularium i Latinerkvarteret i Aarhus, hvor der vil blive produceret svampe, grøntsager og spisefisk.

Projektbeskrivelse

Nutidens bymiljøer består i høj grad af arealer med overflader, som regnvandet ikke kan trænge igennem. Regnvandet løber derfor direkte ned i kloaksystemet. Det forventes, at man i dette projekt kan anvende 60-70 % af den årlige nedbør, der ellers ville være blevet ledt til det offentlige kloaksystem. Da der er fællessystem i Aarhus midtby, bliver regnvandet sammenblandet med spildevand og derefter ledt til renseanlæg. Ved i stedet at bruge vandet på taget til vanding af mikrogrønt/urter og svampe, undlades denne udledning, og mængden af drikkevand, der bruges til vanding, bliver reduceret betydelligt.

Business case

Ved at indsamle og bruge regnvandet spares der på omkostninger til drikkevand, og man sparer afledningsafgift, da man ikke behøver at bortlede regnvandet. Samlet vurderes det, at Olav de Linde vil opnå en besparelse på ca. 3.500 kr./år. Aarhus Vand undgår bortledning af regnvand til renseanlæg, og på sigt kan det have stor betydning for forsyningsselskabet, at byboerne i Aarhus separerer og genanvender regnvand, da regnvandsintensiteten kontinuerligt øges. Det gør det nødvendigt at etablere større afløbsrør samt bassiner til udjævning af spildevandsmængderne. Besparelserne og fordelene for Aarhus Vand vil opstå i det øjeblik, hvor flere ejendomme afkobler deres regnvand.

Miljøeffekt

Miljøeffekterme ved at genanvende regnvand er mange og tæller blandt andet:
- Mindre oversvømmelser af kloakker og kældre og dermed sjældnere forekomst af gener efter oversvømmelser med kloakvand, der indeholder sundhedsskadelige bakterier, alger og mikroorganismer
- Mindre fugtskader på bygninger og boliger i Aarhus midtby og dermed færre tilfælde af skimmelsvamp
- Mindre behov for at etablere dyre løsninger med større afløbsrør, forsinkelsesbassiner mv. og dermed undgået forurening fra anlægsmateriel

En af hjørnestenene i min forretning er bæredygtighed og ansvarlighed. Genanvendelse af regnvand fra tag er et eksempel på et tiltag, hvor vi illusterer denne holistiske tankegang i praksis.

Projektholder og kontaktperson

Olav de Linde
Aarhus
www.olavdelinde.dk
Tlf: 86154244
odl@olavdelinde.dk

Samarbejdspartner

Aarhus Vand
Aarhus
www.aarhusvand.dk

Projektperiode

Maj 2015 - november 2015