Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Billede af mand på arbejde

Om Grøn Omstillingsfond

Grøn Omstillingsfond har understøttet udvikling af grønne produkter, forretningsmodeller og serviceløsninger.

Formål

Grøn Omstillingsfond har haft til formål at understøtte projekter, der  har potentiale for at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Fonden har i perioden 2013-2015 medfinansieret virksomheders omstilling fra grøn idé til god forretning. Fonden har derved bidraget til, at danske virksomheder kan levere ressourceeffektive grønne løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser til gavn for produktivitet og konkurrenceevne i Danmark.

Bekendtgørelse og lovhjemmel

Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond fastsætter de nærmere bestemmelser for fonden, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

Fonden blev etableret med finanslov 2013 har haft bevilling på finansloven frem til og med 2015.