Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
billede af tre mennesker på fabrik

Nye grønne forretningsmodeller

Grøn Omstillingsfond, de danske regioner og Bornholms regionskommune etablerede i samarbejde et acceleratorprogram, hvor virksomheder har fået støtte til at udvikle og eksekvere en ny grøn forretningsmodel.

Programmet har fremmet udviklingen af nye grønne forretningsmodeller i danske virksomheder, dvs. forretningsmodeller som skaber vækst og beskæftigelse i virksomhederne og samtidig mindsker deres ressourceforbrug og miljømæssig påvirkning.

Programmet har bestået af to faser.

  • Fase 1: I denne fase har virksomhederne fået støtte til at udvikle en overordnet forretningsplan, der beskriver idé, pengestrømme og en business case for den grønne forretningsmodel.
  • Fase 2: Her har virksomhederne fået støtte til at teste og implementere modellen i deres forretning.

Grøn Omstillingsfond har støttet virksomhederne i første fase af acceleratorprogrammet med op til 250.000 kr. per virksomhed til at udvikle deres forretningsplan. Regionerne og regionskommunen har støttet hver virksomhed i anden fase af programmet med op til 1.000.000 kr. Den regionale støtte har fulgt virksomhedens geografiske placering. Fase 1 har løbet over 6 måneder, mens fase 2 har løbet over ca. 12 måneder.

Resultater af programmet

Ud af de 29 virksomheder, der var med i fase 1, slap 15 virksomheder igennem nåleøjet til implementeringsfasen.

De 15 virksomheder har fået hjælp til at udvikle, teste og implementere en grøn forretningsmodel. De har bl.a. fået rådgivning og sparring fra et sounding board bestående af erhvervs- og investeringseksperter.

Programmet sluttede i november 2015, og 14 ud af de 15 virksomheder fra fase 2 er nu i gang med at lancere deres nye grønne forretningsmodeller på markedet.

Få inspiration fra de projekter, der har fået medfinansiering fra Grøn Omstillingsfond

Vi har stået stået bag programmet for Grønne Forretningsmodeller