Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ny forretningsmodel for energirådgivning via mobildatalogning

Røder & Mortensens Eftf. ApS udvikler i en grøn forretningsmodel teknologien fra et pilotprojekt, der skal gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at investere i energioptimering.

Projektbeskrivelse

Formålet er at bygge videre på erfaringerne fra et pilotprojekt med henblik på at udvikle en komplet teknologisk løsning inden for energirådgivning og –optimering, der skaber mening og effekt for kunderne. Projektet indeholder et mobildatalogger-koncept, der skal få flere til at investere i energirådgivning. Pilotprojektet har vist, at konceptet fungerer, og at det er muligt at identificere store besparelser. Løsningen kan installeres nemt, hurtigt og billigt og frembringe data, der genererer en bedre og mere detaljeret energirapport og samtidig visualiserer forbruget ”live” på en skærm og påvirke adfærden i virksomheden. Dermed fjerner man behovet for, at en rådgiver gennemgår virksomheden. Løsningen kræver en branchespecifik tilgang, og i dette projekt fokuseres på restaurationsbranchen, der har et højt energiforbrug.

Business case

I dag baseres energirådgivning til virksomheder primært på en fysisk gennemgang af virksomheden, hvilket også har været Røder & Mortensens tilgang indtil nu. Det er imidlertid meget omkostningstungt at foretage målinger, og det kræver meget arbejde at behandle data – ikke mindst i restaurationsbranchen. Derfor bliver der i denne branche stort set altid kun foretaget målinger på hovedmåleren i køkkenet og på udvalgte enheder som fx ventilationsanlægget. Konceptet her går ud på at foretage mobildatalogning, hvor der opsættes målerudstyr i el-tavlen, som tages ned igen efter endt måling. Det giver en række fordele, som for kunderne skaber en helt anden accept for løsningerne og dermed øger sandsynligheden for, at virksomheden efterfølgende vil investere i energioptimering. Prisen for rådgivningen er markant lavere end ved udarbejdelsen af en traditionel energirapport. Konceptet kræver mindre tid og ressourcer fra virksomhederne, hvilket gør det nemmere at komme i gang.

Grundlaget for konklusionerne bliver underbygget af millioner af data og virker meget mere pålideligt end ved en fysisk gennemgang. Visningen af ”live” data påvirker adfærden i virksomheden, som i pilotprojektet har vist at give en besparelse. Man kender ikke til andre løsninger, der kan arbejde med adfærden og de tekniske besparelser på samme måde. Ved at fokusere på én branche ad gangen og alliere sig med en leverandør i branchen opbygges viden og troværdighed, og man får brudt med nogle af de barrierer, man ofte møder i forhold til at indføre energioptimeringer.

Miljøeffekt

Den grønne forretningsmodel sikrer miljøbesparelser stort set allerede fra første dag, da den adfærdsmæssige del af projektet hurtigt skaber en reduktion af energiforbruget. De tekniske besparelser bliver implementeret senere i et forløb, men forventes at skabe en endnu større reduktion i energiforbruget. Baseret på Energistyrelsens estimater forventer vi at kunne realisere tekniske besparelser på mellem 16% og 25% i hver virksomhed, hvilket stemmer godt overens med observationerne fra pilotprojektet. Det svarer til, at vi forventer i år 2020 at kunne spare 8,6 millioner kWh om året. Det svarer til ca. 4506 tons CO2 årligt.

”Indtil nu har prisen og udbyttet af energirådgivning skræmt mange for at gennemføre det. Vi mener, at vi har udviklet et koncept som kan nedbryde de største barrierer og give et unikt indblik og overblik over virksomhedens energiforbrug. Vi er utrolig glade for, at have allieret os med KEN storkøkken, som er frontløber i indsatsen for at reducere energiforbruget i branchen, og kan bidrage med en unik viden om storkøkkenbranchen. - Lars Elmvang, Røder & Mortensen EFTF. Aps.

”At opnå viden om de enkelte maskiners strømforbrug i et storkøkken, er efter vores bedste overbevisning meget værdifuldt for brugerne. Det giver dem forudsætningen for at kunne træffe de rigtige beslutninger – både økonomisk og miljørigtigt. Denne kendsgerning fik os til at gå aktivt ind i projekt ”mobil datalogning”. ”- Lars Janke, KEN storkøkken.

”Vi valgte datalogning af elforbruget, da det gav os et godt værktøj, for vi vidste ikke, hvor meget eller hvor henne vi brugte energien. Datalogningen gav os indblik og viden.” - Trine Nielsen, Restaurant Mielcke & Hurtigkarl.

Projektets budget

Samlet budget: 2.559.317 kr.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond

Støttebeløb: 1.443.928 kr.

Projektperiode

1/9 2015 – 26/7 2017

Projektholder

Røder og Mortensens Eft. ApS

Samarbejdspartner

KEN Storkøkken

Kontaktperson

Andreas Rahelt