Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Internationalt netværk for cirkulær økonomi

Erhvervsstyrelsen er sammen med Miljøstyrelsen medlem af netværket Circular Economy 100 (CE100) hos Ellen MacArthur Foundation.

Fondens analyser viser, at der er et stort potentiale for at spare materialeomkostninger og udvikle nye forretningsmodeller for virksomheder, der tænker mere cirkulært. Et koncept, der giver adgang til produkter eller ydelser gennem leje og udlejning i stedet for ejerskab, er et eksempel på en cirkulær forretningsmodel. Det samme gælder en forretningsmodel, der fremmer en øget genanvendelse af materialer. Enten gennem direkte genbrug eller ved at produkter skilles ad, repareres og sendes på markedet igen. Det bidrager til, at materialer og produkter kan få en længere levetid.

Ellen MacArthur Foundation (EMF) har skabt Circular Economy 100 programmet for at understøtte virksomheder i omstillingen til cirkulære forretningsmodeller. EMF ønsker at bidrage til at realisere mulighederne i den cirkulære grønne omstilling. Dette kan give virksomhederne i netværket mulighed for at være first movers på de nye forretningsmodeller.

Circular Economy 100 netværket har til formål at samle 100 større virksomheder, stater, regioner og byer, der ønsker at fremme dagsordenen for cirkulær økonomi globalt ved at  tænke mere cirkulært. Netværket består bl.a. af H&M, IKEA, Veolia, Coca Cola, Nespresso, Philips, Unilever, Renault, Chervron, Cisco, Kingfisher, og Vodaphone. Fra Danmark er virksomhederne Vestas, Envotherm og Lithium Balance repræsenteret.

Vil du vide mere om cirkulær økonomi?

Analyser af potentialer for cirkulær økonomi

Som grundlag for Ellen MacArthur Foundations arbejde laves der løbende analyser af potentialerne for cirkulær økonomi.

Fonden har bl.a. lavet et policy toolkit for policymakers. Toolkitet er en håndbog, der skal bidrage til at vurdere nationale potentialer for cirkulær økonomi. Håndbogen indeholder et pilotstudie af potentialerne for den danske økonomi.

Se også i Analyser og fakta for andre rapporter om cirkulær økonomi, grøn forretningsudvikling og ressourceeffektivitet.