Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Miljøvenlig engangsgrill - "Go Green Grill"

Novo Futura har re-designet den traditionelle aluminium-engangsgrill og udviklet et konkurrencedygtigt og miljøvenligt alternativ. Miljøgrillen laves af bæredygtige materialer og efterlader efter endt brug ingen rester af aluminium og metal, der har en meget lang nedbrydningstid i naturen.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at gøre den bionedbrydelige og miljøvenlige engangsgrill klar til salg og masseproduktion. Novo Futura har lavet en velfungerende prototype, der i projektet skal gøres klar og tilrettes til produktion. Grillen er hovedsageligt lavet af bionedbrydelige organiske materialer kombineret med Perlite, der er lavet af lavasten, og som ikke udgør en miljøbelastning. Det unikke ved denne kombination er, at mængden af kul kan reduceres med op til 40 pct., uden det går ud over miljøgrillens performance. Det skyldes blandet andet Perlite og grillens særlige brændselselement. I projektet skal der findes underleverandører, og der skal findes leverandører af råvarer. Projektet indeholder også design og layout af emballagen til engangsgrillen samt udvikling af en brugsvejlednings-app. Engangsgrillen skal certificeres med en Cradle to Cradle miljømærkning samt en FSC mærkning, og den er målrettet daligvarebutikker. Novo Futura har lavet en markedsundersøgelse ved Coop, Dagrofa, Dansk Supermarked, Aldi DK, som alle er meget interesserede i grillen.

Business case

Opfindelsen af den bionedbrydelige og miljøvenlige engangsgrill er en nytænkning og en grøn omstilling af et eksisterende produkt, der bliver brugt over hele verden og solgt i millionvis. På baggrund af oplysninger fra Coop og Dagrofa estimerer Nova Futura et årligt salg af engangsgrill i Danmark på omkring 800.000-1.000.000 stk., mens det for EU er på mellem 72-90 mio. stk. pr. år. Det er dette marked, Novo Futura skal ind på. Dertil kommer resten af verden såsom Nordamerika, Australien, Japan, Brasilien, Rusland mv. som potentielle eksportmarkeder. Miljøgrillen skal som udgangspunkt have samme udsalgspris i detailhandlen, som den traditionelle engangsgrill.

Novo Futura forventer at oprette produktionen i Danmark for at skabe nye grønne arbejdspladser for at sikre den miljømæssige gevinst og for at sikre kvaliteten. Virksomheden påtænker at etablere produktionen i et af Danmarks yderområder for at støtte beskæftigelsen og udviklingen i de hårdeste ramte områder og for at sikre billigere etableringsomkostninger i forbindelse med fx huslejeomkostninger.

”En støtte på det ansøgte beløb fra Grøn Omstillingsfond vil være med til, at projektet kan blive en realitet og gennemføres inden for rimelig tid. Projektet er ambitiøst og omkostningskrævende, og det kræver en stor investering up-front, som er svær at få finansieret i et pengeinstitut i dagens Danmark.”

Miljøeffekt

Den traditionelle aluminium-engangsgrill indeholder papemballage, bakke i aluminium samt et stativ og en rist, der er lavet af jern/stål. Metalkomponenter som aluminium har en nedbrydningstid på over 500 år i naturen. Det nye produkt løser først og fremmest affaldsproblemet ved at undgå metal-komponenterne fra den traditionelle engangsgrill, da grillen efter brug nedbrydes i naturen uden at efterlade metalskrot. Den nye grill indeholder organiske materialer og Perlite, der er en vulkansk stenart, som benyttes til jordforbedringer. I de tilfælde, hvor grillen ikke bortskaffes efter brug, vil den tilføre næring til omgivelserne i stedet for at skade dem. Det eneste affald, miljøgrillen efterlader, og som skal bortskaffes i en skraldespand, er den bionedbrydelige papemballage. Med udgangspunkt i en traditionel engangsgrill og et samlet dansk marked på 1 mio. solgte engangsgrill årligt, udgør de miljømæssige forbedringer:

 

  • 200 tons kulreduktion
  • 700 tons CO2 reduktion
  • 90 tons mindre forbrug af jern/stål
  • 30 tons mindre forbrug af aluminium
  • Reduceret partikelforurening

Projektets budget

Samlet budget: 2.398.375 kr.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond

Støttebeløb: 1.079.269 kr.

Projektperiode

1/8 2015 - 31/5 2017

Projektholder

Novo Futura

Espergærde

Kontaktperson

Carsten Brøgger

Tlf.nr 42 40 42 22