Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

MiljøTeam A/S - Affaldssortering til store events

MiljøTeam gør med systemet Rebox det nemt at indsamle og sortere affald til større events. Rebox-systemet er skræddersyet til kunden, så de relevante fraktioner indsamles og holdes adskilt. En bæredygtig løsning, som dækker alle trin, fra affaldet bliver genereret, til ressourcerne genanvendes på ny.

Uddybende om projektet

MiljøTeams grønne forretningsmodel fokuserer på at levere et fleksibelt indsamlingssystem til større events, fx festivaler, som er tilpasset eventen og dens publikum. En central del af affaldshåndteringen er at inddrage og kommunikere med publikum, således at publikum aktivt deltager i at affaldssortere på festivalpladsen. Efterfølgende foregår en eftersortering til rene fraktioner ved hjælp af MiljøTeams eftersorteringsteknologi for at sikre en høj genanvendelseskvalitet.

Hvordan er forretningspotentialet?

For MiljøTeam vil den nye grønne forretningsmodel have et stort markedspotentiale, som vil være stigende, i takt med at der kommer mere fokus på affald som en ressource, og flere og flere events indfører grønne tiltag. Helt konkret er Ressourcepakken det første produkt på markedet, som forholder sig til og tager hånd om affaldets vej, allerede før det går ind på eventpladsen, til det forlader eventdeltageren, og til det genanvendes til nye produkter.

Hvilken gavn gør det?

MiljøTeam forventer væsentlige miljøeffekter hos de events, der indfører systemet, idet der ved en høj grad af kildesortering kan sikres en betydelig højeregenanvendelsesgrad af ressourcerne og dermed en minimering af affald, der forbrændes.

"Miljøteam er normalt inde over et event i bestillingsfasen og afhentningsfasen af affaldscontainere. Med dette projekt vil vi blive en ressourcesamarbejdspartner der er med i hele processen med vores affaldssorteringsløsning som hjælper arrangøren med at give gæsterne muligheden for at affaldssortere og derved kunne genbruge større mængder ressourcer." udtaler Pia Kjær Øulee, Miljøchef Miljøteam.

"Med 25.000 besøgende på NorthSide i 2013, og næsten lige så mange året før, så vi et tydeligt billede af hvor meget affald store folkemængder kan generere. Men vi så også en velvilje fra folk til at hjælpe med både indsamling og sortering, og vi så en mulighed for at udvikle et system, som også andre større events kunne have gavn af - og det er denne velvilje og mulighed vi gerne vil bygge videre på i projektet her. Som vi ser det, er et projekt som dette uundværligt - det skal laves før eller siden, i forbindelse med omstillingen til cirkulær økonomi, og at vi alle skal til at se affald som en ressource. Når vi laver det nu, betyder bare at vi er foran og kan vise at bæredygtighedsinnovation og effektiv kommunikation er en vigtig nøgle til nutidens udfordringer." siger Søren Stochholm, Partner i WorldPerfect, som også er bæredygtighedspartner på NorthSide.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Midtjylland

Støttebeløb fase 1: 250.000 kr.
Støttebeløb fase 2: 399.000 kr.

Fase 1 af programmet:

Januar - juni 2014

Fase 2 af programmet:

Oktober 2014 - oktober 2015

Projektholder

MiljøTeam A/S
Lystrup

Kontaktperson

Pia Kjær Øulee
Tlf. nr.: 4080 6908
E-mail: pia.kjaer.oeulee@mtas.dk