Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Materialesymbioser

En virksomheds restprodukt kan udnyttes som råvare i en anden virksomhed. På den måde kan omkostninger reduceres, samtidigt med at udnyttelsen af jomfru-ressourcer mindskes.

Materialesymbioser i Danmark

Læs mere om forskellige materialesymbioser i Danmark.
Ved at klikke på symbiosens navn kan du læse mere om projektet

Navn Projekt
Molerstøv skal holde stalden renMolerstøv fra produktionen i virksomheden Skamol skal holde stalen ren og fri for bakterier hos en lokal landmand.
BIOFOS biosymbioseKøbenhavns ZOO og transportvirksomheden HCS A/S leverer organisk materiale til spildevandsvirksomheden BIOFOS A/S, der bruger materialet til biogas.
Tekstilsymbiose på tværs af regionerneREALLY ApS vil upcycle kasserede tekstiler fra Berendsens Vaskeri og De Forenede Dampvaskeriers industrivaskeri.
Rejeaffald som minkfoderRoyal Greenland Seafood A/S afsætter deres rejeaffald til Fodercentralen Limfjorden, der kan bruge affaldet i deres minkfoder.
Nyttiggørelse af okkerslamNLM Vantinge bruger okkerslam fra lokale vandværker til produktion af biogas og dyrefoder.
SvampeproduktionKaffebarer udnytter kaffegrums i lokal svampedyrkning.
Genanvendelse af vandhanerTronier nedbrydning sælger brugte armaturer til Horsens Jern og Metal i stedet for som hidtil at betale for deponi.
Aquaponi og mikrogrøntRestauranten Pihlkjær & Co. ApS dyrker mikrogrønt/urter og fisk til lokale restauranter.
Genbrug af I-jernTronier Nedbrydning sælger I-jern til Stoffers smede- og maskinfabrik, der kan genbruge jernet direkte.
Skrotjern omdannet til grøn havemodeArkitekt og designer Søren Vester udvikler havestativer af skrotjern.
Slagelse halmsymbioseBox Straw afsætter deres halm-rester til SK Varme og SK Spildevand.
Udnyttelse af overskydende ludVirksomheden Arcus Denmark afsætter i forbindelse med nedlukningen af sin danske produktion gratis sit overskud af lud til virksomheden SørWi.
Genbrug af palletankeTomme palletanke fra NLM Vantinge rengøres og klargøres til genbrug af virksomheden Scandrums.
Oliemættet træmel til forbrændingsanlægTræmel fra Avista Oil i Kalundborg bruges til varmeproudktio hos KARA/NOVEREN.
Træsymbiose UgerslevSavsmuld fra Danish Hardwood skal bruges til varmeproduktion hos Holbæk Forsyning.
Food Loop oplyser borgere og virksomheder om bæredygtig ressourcehåndteringInitiativet ´Food Loop´ er et udviklingsprojekt mellem byggeselskabet Olav de Linde og restauranter og caféer i Latinerkvarteret. Målet er at etablere et kredsløbsvæksthus i centrum af Aarhus.
Brugt fritureolie til lastbilsbrændstofRadisson Blu Scandinavia i Aarhus har igangsat en række grønne initiativer - herunder opsamling af fritureolie som genanvendes til lastbilbrændstof hos GG2D.
Øget kvalitet i genanvendelsen for vinduer og døreRenoSyd effektuerer sammen med GENBYG.dk A/S gennem denne symbiose, hvor vinduer og døre genanvendes direkte i renoveringer, byggerier og til andre formål - f.eks. drivhuse og mistbænke.
Ukrudthæmmende fugesandSalling Entreprenørfirma er i gang med at udvikle et nyt produkt: ukrudtshæmmende fugesand, hvor der anvendes affaldsmateriale fra Skamol.
Mindre brug af granitskærver ved genanvendelse af knust betonSalling Entreprenørfirma har indgået en aftale med Syddjurs Kommune om erstatning af granitskærver med knust beton i bærelag.
Optimeret flydeevne af betonSalling Entreprenørfirma A/S er i gang med at udvikle og teste et alternativ til det rør-/skumbeton, som typisk anvendes. Alternativet består udover vand og cement, af affaldsproduktet vermiculitstøv fra Skamol A/S, som tidligere blev deponeret.
Træ fra nedrivninger til livsstilsdesignSøren Vester Design giver nu ny værdi til træ fra nedrevne huse ved at anvende det i produktion af designmøbler med høj æstetisk kvalitet.
Nyttiggørelse af brugt tagpapI forbindelse med nedrivning af Brunhøjskolen i Holbæk, stiller Holbæk Kommune krav om genanvendelse af tagpap i udbudsmaterialet på nedrivningsopgaven.
Brugte hospitalsdyner til nye produkterCan ALT Redesign vil udnytte gamle hospitalsdyner fra Koncernservice Vask i Holbæk til produktion af nye tekstilprodukter. Dynerne ville ellers blive sendt til forbrænding, men bliver nu i stedet up-cyclet til nye produkter.
Genbrug af glasfiberaffaldSymbioseparterne er gået sammen for at undersøge, hvorvidt glasfibermateriale fra Peter Aarsleff kan genanvendes til at producere bæredygtige produkter af ECRT.
SPIR - Sustainable Production & Innovative Recycling at Saint-Gobain Weber A/SSymbiosesamarbejdet går ud på, at produktionsvirksomheden Saint-Gobain Weber vil genanvende restprodukter fra Combineering i deres produktion og efterfølgende sende overskudsvarme til Hadsten Varmeværk.
Tangsymbiose BornholmSymbiosens ressourcestrøm er nyttiggørelse af tang og andre vandplanter fra Bornholms strande, der i dag køres til deponi.
Vermiculit som jordforbedringsmiddelSalling Entreprenørfirma kan bruge affalds- og restprodukter fra Skamol's produktion af vermiculit produkter.
Udnyttelse af biprodukt fra proteinkoncentratproduktionSymbiose-samarbejdet går ud på at undersøge mulighederne for at reducere svovlindholdet og dermed øge nyttiggørelsen af biproduktet gennem anvendelse til biogasproduktion, foderblandinger og gødningsblandinger
Tekstilsymbiose, HolbækBerendsen Tekstil Service har ca. 30 tons restprodukt om året i form af kasserede tekstiler, som muligvis kan indgå i Vision og udviklings produktion af bl.a. hatte, tasker, madrasser, hynder mv.
Etablering af bro bygget af genbrugte vindmøllevingerAalborg Kommune vil bygge en gangbro med udtjente vindmøllevinger fra Siemens Wind Power A/S og glasfiberdæk fra Fiberline Composites A/S.
Genbrug af plastSymbioseparterne ønsker at genanvende plastmaterialer, og efter en grundig sortering og inddeling af de forskellige materialer, besluttes det, hvilke elementer der videregives.
Holbæk KalksymbioseSymbioseparterne er gået sammen om at undersøge muligheden for at producere et nyt højværdi gødningsprodukt, som kan anvendes på landbrugsarealer.
Døre og vinduer til direkte genanvendelseDøre og vinduer fra bygningsrenovering kan have stor værdi - og danner grundlag for denne symbiose, hvor materialernes værdi bevares.
Kabelplast til terrasseplankerSP Extrusion vil i samarbejde med nkt cables a/s genanvende kabler, som maskinelt åbnes, hvorefter materialefraktionerne sorteres. Plasten granuleres, hvorefter plasten er klar til anvendelse hos SP Extrusion.
Nyt flokkuleringsmiddel af affaldsmaterialeEt nyt patenteret og muligt miljøvenligt flokkoleringsmiddel til vandrensning af drikkevand og spildevand forsøges baseret på anvendelse af Aluminium-indholdet fra en affaldsfraktion produceret i en "nabo" virksomhed.
PlastsymbioseFrasorteret plast indgår i en symbiose, hvor det sendes som overskudsmateriale fra en fabrik til en virksomhed, der kan oparbejde plasten til genanvendelse.
Overskudssand til ny strandSymbiosen vil undersøge om reduktion af tilsandingen af sejlrenden og nyttiggørelse af sand til etablering og vedligeholdelse af en fremtidig ny strand i Faxe Kommune kan muliggøres.
Glas fra bygningsaffald skal anvendes til input til produktion af isoleringsmaterialeDansk Genknus vil i samarbejde med Saint-Gobain Isover undersøge, om det er muligt for Dansk Genknus at udsortere glas fra døre og vinduer i bygningsaffald, så det kan bruges i Saint-Gobain Isovers produktion af isoleringsmateriale.
Imprægneret træ til forbrænding skal anvendes til produktion af byggematerialeFire virksomheder vil samarbejde om at nyttiggøre brugt, imprægneret træ til produktion af byggematerialer, fremfor at sende det til forbrænding i Tyskland, som det bliver i dag.
Genanvendelse af jernbaneskærver til asfaltproduktionBrugte skærver fra Regionstogs jernbanestrækninger skal genanvendes i asfaltproduktion i stedet for at blive sendt til deponi.
Genanvendelse af plastaffald skal skabe konkurrencedygtigt produktA. V. Pehrsson og ActionSportGames vil undersøge muligheden for at genanvende plastaffald til produktion af "airsoft-kugler".
Genanvendelse af metalaffaldEt dansk metalstøberi vil sammen med en dansk metalindsamlingsvirksomhed undersøge muligheden for en industrisymbiose omkring genanvendelse af indsamlet metalaffald.
Materialesymbiose- FaxeFaxe Spildevandscenter, Faxe Fjernvarme, Haslev Fjernvarme, Royal Unibrew, Haribo, Faxe Affald og Bregentved vil undersøge muligheden for at genanvende vasket sand samt bund- og flyveaske samt øge genanvendelsen af restprodukter.
Upcycling af kartoffelrester og kalk til miljøvenlig gødningKarup Kartoffelmelfabrik og Kongerslev Kalk vil undersøge muligheden for at fremstille en ny og mere miljøvenlig havegødning på baggrund af restprodukter fra både kartoffelmelproduktionen og kalk.
Tekstilaffald skal genbruges i støjdæmpende bordeGabriel og FurnX vil undersøge muligheden for at erstatte det nuværende materiale i FurnXs støjdæmpende borde med tekstilaffald fra Gabriels produktionsprocesser.
Affald fra fødevareproduktion skal erstatte input i fremstilling af dyrefoderEn fødevarevirksomhed genererer i dag betydelige mængder affald. Sammen med en foderproducent vil virksomheden undersøge muligheden for at anvende affaldet som erstatning for et nuværende input i foderproduktionen.
Et malteri og gartneri vil nyttiggøre spildevand og CO2Danish Malting Group og Mogens Eiberg Erhvervsgartneri vil udveksle vand og CO2 til gavn for klimaet og begge virksomheders økonomi.
Metal og plast som sendes til forbrænding skal anvendes som input i nye produkterTrekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) vil udsortere metal og plast fra forbrændingsegnet affald, som Uniscrap og Scrap Solutions vil sælge videre som input til nye produkter.
Glasfiber- og kompositaffald skal anvendes til produktion af sheltersFire virksomheder vil undersøge muligheden for at genanvende glasfiber- og plastaffald - som på nuværende tidspunkt deponeres eller brændes - til produktion af shelters.
Slamsymbiose KøgeCP Kelco og Energiforsyningen i Køge genererer i dag store mængder slam, som parterne - i samarbejde med HedeDanmark - ønsker at undersøge muligheden for at nyttiggøre på en mere økonomisk og miljømæssig fordelagtig måde.
Genanvendelse af molerstøv i anlæg af vejeDansk Moler Industri genererer i dag store mængder molerstøv i virksomhedens produktion, som de i samarbejde med Per Aarsleff, ønsker at genanvende i anlæg af nye veje.
Genanvendelse af fejlproducerede betonelementer i anlæg af vejeArkil og DAN-ELEMENT ønsker at undersøge muligheden for at genanvende fejlproducerede betonelementer som erstatning for sand, grus og cement i anlæg af nye veje
Fibersymbiose TUCO - RoblonGlasfiberrester fra virksomheden Roblon skal anvendes i forbindelse med virksomheden TUCOs produktion af glasfiberbåde.
Udnyttelse af stålbolte fra emballage til samling af trendy møbler med en historieHos virksomheden Desmi A/S smider man årligt stålbolte, der kun er anvendt én gang, til skrotjern. Der er nu indgået aftale om, at møbelproducenten Mani Pine aftager stålboltene til skrotpris.
Nyttiggørelse af okkerslam mellem Region Syd og Region MidtÅrhus Vand A/S generer store mængder okkerslam og betaler dyrt for at bortskaffe det. NLM Vantinge A/S kan bruge okkerslammet i deres produkter til biogasanlæg.
Byggeplader af papirslam kan gøre nytteMaglemølle Erhvervspark i Næstved har 100 tons byggeplader lavet af papirslam. De kan forbrændes hos AffaldPlus, hvor restfraktionen kan nyttiggøres i stedet for at ende på deponi.
Nyttiggørelse af flydende sæbeaffaldNLM Vantinge A/S har mulighed for at udnytte kasserede sæberester fra Unilever Produktion ApS. Samarbejde giver økonomiske besparelser for begge virksomheder.