Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lithium Balance A/S: Genbrugsbatterier - bilbatteriers levetid kan forlænges

Lithium Balance A/S ønsker at udvikle en forretningsmodel, hvor batterier til elbiler kan videresælges til andre formål i stedet for de ender som affald, når batteriernes kapacitet er faldet til under 80 %.

Uddybende om projektet

Elbiler's rækkevidde afhænger af evnen til at udnytte 100 % af batteriets kapacitet. Efter 5-7 år falder denne kapacitet til under 80 % hvorefter batteriet ender som affald. Lithium Balance A/S vil videresælge de brugte batteriet til anvendelser, hvor batteriets kapacitet ikke nødvendigvis bør være over 80 %. Således kan batteripakkens levetid øges fra 5-7 til 10-15 år. Oplagring af strøm fra vindmøller eller solceller er nogle af mulighederne. I en typisk dansk husstand med solceller kan man blot anvende 30 % af solenergien, mens den produceres. Derfor sender man overskudsproduktionen ud på el-nettet, og henter strøm der igen aften og nat. Dermed belastes el-nettet, og økonomien i solcelle anlægget afhænger meget af priserne for afregning af overskudsstrømmen. Med Lithium Balance A/S's solcelle-batteri baseret på genanvendte elbil-batterier, kan man øge eget-forbruget i en typisk husstand til 80% af solcelleproduktionen, og samtidigt forbedre økonomien ved investering i et solcelle-anlæg markant. Dette er basis for etablering af en ny forretningsenhed for solcelle-batterier i Lithium Balance med en bestydelig beskæftigelseseffekt i Hovedstadsregionen.

Hvordan er forretningspotentialet?

Forretningsmodellen er rettet både mod salg til private via distributører, men også til boligselskaber og industrivirksomheder med større solcelleanlæg, hvor økonomien kan forbedres ved at lagre el til senere brug. Hovedfokus har været på det danske marked, men der har allerede vist sig stor interesse for et billigere genbrugt batteri fra andre lande i Europa. Markedet for batterier til solceller er især hurtigt voksende i Tyskland og Storbritanien.

Hvilken gavn gør det?

Den miljømæssige effekt er mærkbar, da genbrugen af batteripakkerne fordobler deres levetid, og dermed sparer både materialer og energi til produktion af nye batterier og reducerer mængden af batteriaffald, som kan blive betydeligt, når samfundet skifter fra konventionelle biler til elbiler.

Direktør i Lithium Balance, Lars Barkler glæder sig over støtten fra den Grønne Omstillingsfond og udtaler: "I mange udviklingslande skifter man dieselgeneratorer ud med solceller, og har brug for batterier til at lagre strøm til natten. Vi får mange forespørgsler på sådanne løsninger, og selv i Danmark vil solcellebatterier forbedre økonomien i private solcelleanlæg. Ved at genbruge elbilbatterier gør vi solcellebatterier særdeles rentable, og mange aktører i solcellebranchen har vist stor interesse for vores ide."

Støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Hovedstaden

Støttebeløb fase 1: 250.000 kr.
Støttebeløb fase 2: 1.000.000 kr.

Fase 1 af programmet:

Januar 2014 - juni 2014

Fase 2 af programmet:

Oktober 2014 - oktober 2015

Projektholder

Lithium Balance A/S
Ishøj.

Kontaktperson

Lars Barkler
Tlf. nr.: 5851 5104
E-mail: contact@lithiumbalance.com