Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

køling baseret på overskudsvarme

Overskudsvarme fra fjernvarmenettet kan omdannes til køling i sommerperioden.

Symbiosesamarbejdet går ud på at anvende overskudsvarme fra fjernvarmenettet til køling af kølevand, der både går til proces og til komfort. Symbioseprojektet fokuserer på at etablere energivenlig køling i området som erstatning for de mange R22 køleanlæg, der skal udfases. Køling ved brug af overskudsvarme og/eller grundvandskøl er meget energivenligt.

Business case

Målet med projektet er, at absorptionskøleanlæg, drevet af overskudsvarme, i fremtiden skal dække 50 % af kølebehovet, og at de resterende 50 % dækkes af grundvands- eller kompressorkøling. Installationerne skal ske på matriklen tilhørende CPH Business Park, eller på matriklen som er beliggende ved siden af fjernvarmecentralen FAH, med en ringledning ført rundt til de andre interessenter.

Miljøeffekt

Fjernvarmen resulterer i en væsentlig reduktion af CO2-udledning.

Projektholder

Mag Illum Avedøre A/S

2650 Hvidovre

Kontaktperson

Palle Sort

Tlf: 39 13 91 00

E-mail:palle.sort@solstracapital.dk

Samarbejdspartnere

Partner:Copenhagen business park
2650 Hvidovre
 

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
2650 Hvidovre