Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Grøn Industrisymbiose

En virksomheds restprodukt er en anden virksomheds ressource.

En virksomheds restprodukt er en anden virksomheds ressource. En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed. Der kan være store økonomiske og miljømæssige fordele for virksomheder, der deltager i symbiosesamarbejder.

Task forcen for Grøn Industrisymbiose blev etableret i 2013 i et samarbejde mellem Grøn Omstillingsfond, de fem regioner og Bornholms Regionskommune og har bestået af tekniske eksperter. Task forcen har i perioden 2013-2015 gennemført gratis ”ressourcetjek” hos mere 500 virksomheder, hvor virksomheder har fået korlagt deres muligheder for enten at afsætte eller modtage ressourcerester. Task forcen har endvidere hjulpet med at finde relevante samarbejdspartnere til at udveksle ressourcer med på tværs af brancher og geografi.

Virksomheder, der ønsker at etablere et symbiosesamarbejde, har desuden kunnet søge tilskud til teknisk, finansiel og rådgivning med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag for implementering af en industrisymbiose.

Mange danske virksomheder er allerede godt i gang med at udveksle ressourcer i grønne industrisymbioser. Danmarkskortet illustrerer igangværende symbiosesamarbejder inden for vand, energi og materialer. Klik og bliv inspireret!

vand: vandenergi: energimaterialer: materialer

Region HovedstadenRegion MidtjyllandRegion NordjyllandRegion SjællandRegion SyddanmarkBornholms RegionskommuneErhvervsstyrelsen