Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad er industrisymbiose?

En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed.

 

 

 

Grønne Industrisymbioser kan have to grundlæggende former:

1. En "klassisk symbiose" er et samarbejde mellem mindst to virksomheder, hvor en virksomheds restprodukt eller affald udgør et input i en anden virksomheds produktion.

 

2. En "symbiose via marked" er en udveksling af ressourcer mellem virksomheder gennem indsamlings- og oparbejdningsvirksomheder i markedet. Denne form for genanvendelse er allerede udbredt i dag, men der er et potentiale for at mere genanvendes og i en højere kvalitet med en højere markedsværdi.

 

 

Virksomheder kan skabe gensidig værdi ved at samarbejde om udnyttelse af spildprodukter, der normalt er omkostninger forbundet med at bortskaffe. Dette bidrager til øget ressourceeffektivitet og genanvendelse.

Erfaringer viser, at genanvendelse af ressourcer i en grøn industrisymbiose medfører et lavere økologisk fodaftryk i form af mindre samlet ressourceforbrug og CO2-udledning, og kan fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark og styrke konkurrenceevnen.

Læs mere om de forskellige typer industrisymbioser under punktet
Symbioser i Danmark.