Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad er en grøn forretningsmodel?

En grøn forretningsmodel er en forretningsmodel, der sikrer en mindre påvirkning af miljøet og samtidig er økonomisk rentabel.

En grøn forretningsmodel kan understøtte minimering af ressourceforbruget i et eller flere led i en virksomheds forretning - leverandører, kunder eller i selve fremstillingsprocessen. Typisk indeholder grønne forretningsmodeller nye typer af samarbejder med kunder, leverandører eller på anden vis aftaler, som understøtter mere miljørigtige løsninger i bred forstand.

Eksempler på grønne forretningsmodeller

  • Funktionssalg: Her sælges funktionen af et produkt til kunden i stedet for at sælge selve produktet til kunden. Virksomheden har dermed et incitament til at skabe produkter af højest mulig kvalitet og med mindst muligt forbrug af ressourcer som fx vand, materialer eller energi. Til gengæld kan virksomheden øge deres indtjening pga. den drift og ekstra service, som bliver leveret til kunden.
  • Cradle-to-cradle: Her udvikles produkter, så alle materialer, der indgår i produkterne, enten kan genanvendes efter brug i samme kvalitet eller nedbrydes biologisk. På den måde bliver affald undgået helt, da alt enten kan indgå i et nyt teknologisk eller biologisk kredsløb. Ved at holde materialerne i produkterne rene sikres en høj efterfølgende salgsværdi.
  • Tilbagetagningsaftaler: Virksomheden sælger produkter til kunden med en særlig aftale om, at virksomheden vil tage produktet tilbage efter brug. Virksomheden kan på den måde genanvende materialer eller reparere produktet og sælge det igen. Produktets levetid og indtjening bliver dermed forlænget.

Eksempler på virksomheder, der udvikler grønne forretningsmodeller:

  • Advance Nonwoven A/S udvikler en grøn forretningsmodel, der tilbyder virksomheder time-baseret leasing for brugen af et anlæg, der kan fremstille endeløse måtter af virksomhedernes egne affaldsfraktioner.
  • Lithium Balance A/S udvikler en forretningsmodel, hvor batterier til elbiler kan videresælges til andre formål - i stedet for at ende som affald, når batteriernes kapacitet er faldet til under 80 %.
  • MH Møbler udvikler en grøn forretningsmodel for en "cirkulær sofa", hvor materialerne fra sofaproduktionen genanvendes og virksomhedens kunder tilbydes et opgraderings- og take-back-system.