Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.11.2015

Grønne virksomheder skaber vækst og nye arbejdspladser

Danmarks Statistik har netop opdateret statistikken for grønne varer og tjenester.

Værditilvæksten fra de grønne erhverv er steget med 12 mia. kr. siden statistikkens start i 2012 og udgør nu 61 mia. kr. Omsætningen af grønne varer og tjenester var på 174 mia. kr. i 2014, og det er 9 mia. kr. mere end i 2013 og 4 mia. kr. mere end i 2012. Hovedparten af stigningen findes i produktionen inden for industrien, der i 2014 udgjorde 100 mia. kr. jf. figur 1. Eksporten af grønne varer og tjenester udgjorde knap 72 mia. kr. i 2014 og var dermed 6 mia. kr. højere end året før. Mere end 85 % af eksporten af grønne produkter kommer fra industrien, herunder vindmøllesektoren.

I 2014 var der 59.000 fuldtidsbeskæftigede i produktionen af grønne varer og tjenester. Det er en stigning på 900 i forhold til året før. Beskæftigelsen med grønne varer og tjenesteydelser udgør i alt 2,8 % af den samlede beskæftigelse i danske virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har sammen med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen været med til at udvikle den del af Danmarks Statistiks Grønne nationalregnskab, der vedrører Grønne varer og tjenester. I statistikken måles produktionen af miljøvenlige varer og tjenester i danske virksomheder. Grønne varer og tjenester defineres som direkte miljøbeskyttende og desuden som varer og tjenester, der medfører en reduktion i et miljøbelastende forbrug af naturressourcer.

Figur 1. Omsætningen af grønne varer og tjenester fordelt på brancher i 2014

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/GRON1

Læs mere om den nye statistik på Danmarks Statistiks hjemmeside.