Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.09.2013

Grøn Omstillingsfond støtter Grønne Forretningsmodeller

Grøn Omstillingsfond lancerer i samarbejde med de danske regioner og Bornholms regionskommune et nyt acceleratorprogram for danske virksomheder, der vil udvikle nye grønne forretningsmodeller.

Grøn Omstillingsfond, regionerne og Bornholms regionskommune har skabt et fælles program - Nye grønne forretningsmodeller - som er åben for ansøgninger nu. Programmet skal fremme udviklingen af nye grønne forretningsmodeller i danske virksomheder, som skaber vækst og beskæftigelse i virksomhederne og samtidig mindsker virksomhedernes ressourceforbrug og miljømæssig påvirkning.

Rådgivning og økonomisk støtte til virksomhederne

Virksomhederne, der bliver optaget i programmet, får økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at udvikle og indarbejde en ny grøn forretningsmodel i deres forretning. Rådgivningen bliver foretaget af Deloitte, der er programmets facilitator, og eksterne specialister, som virksomheden selv identificerer eller får hjælp til at identificere i løbet af programmet.

Hvad er en ny grøn forretningsmodel?

En ny grøn forretningsmodel er en forretningsmodel, der på en ny måde sikrer en mindre påvirkning af miljøet og som samtidig er økonomisk rentabel. Den grønne forretningsmodel kan understøtte minimering af ressourceforbruget i et eller flere led i forretningen - hos virksomhedens leverandører, hos kunderne i brugsfasen eller i selve fremstillingsprocessen.

Du kan her se fem eksempler på grønne forretningsmodeller i danske virksomheder.

Programmet består af to faser

  • Fase 1: I første fase får virksomheden støtte til at udvikle en overordnet forretningsplan, der beskriver idé og fremtidige pengestrømme samt en gennemregnet business case for den grønne forretningsmodel
  • Fase 2: Her får virksomheden støtte til at afprøve forretningsmodellen på markedet og implementere den i virksomhedens forretning.

Hvor meget kan din virksomhed få i tilskud?

  • I fase 1 kan virksomheden få op til 75 pct. af udgifterne betalt - dog maks. 250.000 kr. til hver virksomhed.
  • I fase 2 kan virksomheden få op til 50 pct. - dog maks. 1.000.000 kr.

Ansøgningsfrist

Frist for at ansøge til Programmet for nye grønne forretningsmodeller er tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 12.00.