Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
30.09.2014

Grøn omstilling i ny ansøgningsrunde i Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden investerer op til 70 mio. i grønne projekter, der skal skabe vækst og beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder.

Ansøgningsrunden til grøn omstilling løber fra 1. oktober 2014 til d. 2. marts 2015. Midlerne kommer fra EU's to strukturfondsprogrammer; EU Regionalfond og EU Socialfond.

Matchmaking og partnerskabsmøde

Der bliver afholdt møde 21.januar 2015, hvor interesserede virksomheder og potentielle ansøgere får mulighed for at møde hinanden og evt. danne partnerskaber.

Rammen for projekter

Projekter til den tematiserede ansøgningsrunde skal først og fremmest have en grøn omstillingsvinkel, der giver vækst og beskæftigelse.

Regionalfondsprogrammet "Innovativ og bæredygtig vækst i virksomhederne" retter sig primært mod små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Et eksempel på et relevant projekt her kan være et samarbejde mellem mindst tre små og mellemstore virksomheder og en videninstitution, der går sammen om at udvikle koncepter for nye varer og tjenesteydelser med en grøn profil.

Socialfondsprogrammet "Vækst via uddannelse og iværksætteri" retter sig især mod erhvervsuddannelser og højere uddannelser samt iværksætteri og inklusion. Et relevant projekt her kan være udvikling af en "grøn" linje på erhvervsuddannelserne. Eller det kan være "grøn iværksætterrådgivning".

Fokus på effekt

Projekterne skal have fokus på resultater. Hvert projekt skal opstille en effektkæde, som logisk forklarer sammenhængen mellem aktiviteter, output og effekter. For at måle på den "grønne omstilling" aftales nogle specifikke indikatorer for hvert projekt, som angiver den forventede grønne omstilling.

Hvem kan søge?

Regionalfondsprogrammet er rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Ansøgere, som kan administrere denne slags projekter, er typisk videninstitutioner, klyngeorganisationer, grupper af smv'er, erhvervsorganisationer, GTS'er (godkendte teknologiske serviceinstitutter) eller et regionalt væksthus.

I Socialfondsprogrammet vil ansøgere typisk være erhvervskontorer, kommuner, erhvervsorganisationer, regionale væksthus, NGO'er, virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og uddannelsesorganisationer.