Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.09.2015

Milliard-potentiale i dansk genfremstilling

I USA stammer 0.28 pct. af den samlede produktion fra genfremstilling. Hvis danske virksomheder kan nå den samme andel, er potentialet i Danmark 2,3 mia. kr. årligt. 

En rapport fra Incentive udført for Erhvervsstyrelsen har set på omfanget og karakteren af såkaldt genfremstilling i Danmark. Genfremstilling er en proces inden for cirkulær økonomi, hvor et udtjent produkt tages retur, og produktet fremstilles igen med en større eller mindre grad af genanvendelse af det returnerede produkt. En række andre lande som USA, UK og Kina har de senere år oplevet en betydelig vækst i denne form for fremstilling.  

Hvad er genfremstilling?

En brugt farvepatron til en printer, der fyldes med ny farve og sælges som ny med ny garanti, er et eksempel på genfremstilling. Et andet eksempel fra erhvervslivet ses i virksomheden Desso, der udvikler, producerer og sælger tæpper. I Danmark har virksomheden oprettet en logistikkæde, der indsamler gamle produkter, så kunden har mulighed for at sende sit gamle tæppe retur og lade det indgå i Dessos produktion af tæppefliser på ny.

Om rapporten

Incentives analyse viser, at genfremstilling endnu ikke er en udbredt forretningsmodel i Danmark, men giver en vurdering af potentialet baseret på statistik fra andre lande. Rapporten giver også en vurdering af, hvad det er for barrierer på området, som virksomhederne oplever i Danmark.

Potentialet i Danmark

I USA tegner genfremstilling sig for 0,28 procent af den samlede produktion. Hvis de relevante brancher i dansk erhvervsliv kan nå en tilsvarende andel inden for genfremstilling, er potentialet i Danmark på sigt 2,3 mia. kr. årligt. For en række produkter vil genfremstilling være en omkostningsbesparende fremstillingsmetode.  Metoden kræver imidlertid ofte også en omstillingsproces og en omkostningseffektiv tilbagetagningsordning for de produkter, der skal returneres til virksomheden. Dette kan i sig selv være en barriere for virksomheder.

Størst potentiale i industrien

Incentive har som led i analysen interviewet en lang række virksomheder for at afdække deres praktiske erfaringer med genfremstilling. Undersøgelsen viser, at genfremstilling finder sted i et ret begrænset omfang, men at mange virksomheder har øget deres fokus på området de senere år. Rapporten viser også, at potentialerne særligt findes inden for metal-, elektronik-, maskin-, transport- og møbelindustrien samt fremstilling af elektronisk udstyr.

Barrierer for genfremstilling

For de forskellige brancher er der udover de økonomiske og ressourcemæssige fordele ved cirkulær økonomi og genfremstilling også nogle barrierer, som skal nedbrydes, for at genfremstilling for alvor kan bryde igennem i de danske produktionsvirksomheder. Det kan fx være barrierer internt i en virksomhed, hvor en genfremstilling kan kræve ændringer i designet og materialevalget i produktet. Men en barriere kan også være regler eller lovgivning, der påvirker både den nationale og den internationale handel med genfremstillede produkter. Lovgivningen for miljø og affald rummer fx nogle barrierer, da toldmyndighederne i mange lande betragter genfremstillede produkter som brugte varer eller affald. Det betyder, at de genfremstillede produkter ikke kan eksporteres og sælges på lige fod med nye produkter.