Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Genbrug af kondensat i Hjørring

Det undersøges nu, om kondensat fra Hjørring Varmeforsynings nye multibrændselsanlæg kan anvendes som teknisk vand i den omkringliggende industri.

Projektbeskrivelse

Hjørring Varmeforsyning har etableret et multibrændselsanlæg, der afbrænder biobrændsel med et fugtindhold på op til 55 pct. Fugten fra brændslet bliver kondenseret fra røggassen, hvilket giver en effektiv udnyttelse af brændslet og et kondensat, der kan anvendes som teknisk vand i forskellige processer.

Formålet med symbiosen er at genbruge de 30.000 m³ kondensat, der forventes at blive produceret fra september til maj. Efter en raffinering af kondensatet forventer Hjørring Varmeforsyning selv at bruge ca. 10.000 m³ kondensat som spædevand i fjernvarmenettet. Symbiosen sigter derfor mod at finde brug til de 20.000 m³, der er i overskud. I projektet undersøges muligheden for at bruge kondensatet som teknisk vand i den omkringliggende industri.

I projektet deltager således Unicon, Glaseksperten og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV), der alle er lokaliseret tæt ved Hjørring Varmeforsyning og har et større forbrug af vand, der dog ikke behøver at være drikkevand. Endvidere undersøger AVV også muligheden for at kondensere vanddamp fra deres røggas.

Business case

Hjørring Varmeforsyning kan spare en udgift på ca. 1 mio. kr. til afledning til kloak, hvis vandet genbruges. Derudover kan brugen af kondensat som teknisk vand være en mulig økonomisk fordel for aftagerne, da deres vandforbrug ikke kræver drikkevandskvalitet.

Miljøeffekt

En nyttiggørelse af det overskydende kondensat som teknisk vand til industrielle formål, hvor der ikke er behov for drikkevand, vil kunne reducere presset på indvinding af drikkevand.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

170.000,00 kr.

Projektperiode

Fra: 5/01/2015 Til: 30/6/2015

Projektholder

Navn: Hjørring Varmeforsyning
By: Hjørring
Web: www.hjvarme.dk

Kontaktperson

Navn: Jesper Stokholm Larsen
Tlf: 51572226
E-mail: jsl@hjvarme.dk

Samarbejdspartnere:

Partner: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S
By: Hjørring
Web: www.avv.dk

Partner: Unicon A/S
By: Hjørring
Web: www.unicon.dk

Partner: Glaseksperten A/S
By: Hjørring
Web: www.glaseksperten.dk