Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fælles køling i Aalborg Øst - en effektiv udnyttelse af energi fra affaldsforbrændingsanlægget RENO NORD

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Projektet er afsluttet

Resumé

Reno Nord har om sommeren overskud af energi til fjernkøling hos Aalborg Universitet og Region Nordjylland. Ved at etablere et køleanlæg med energi fra Reno Nord sparer de to institutioner både udgifter til strøm og reducerer CO2-udledningen.

Symbiosen

Affalds- og energivirksomheden I/S Reno Nord har om sommeren overkapacitet af energi, som kan udnyttes til fjernkøling. Aalborg Universitet, der er storforbruger af serverkøling, har i dag eget køleanlæg og Region Nordjylland opfører i de kommende år regionens nye supersygehus, som vil få et meget stort kølebehov.

Reno Nord og de to institutioner vil derfor undersøge mulighederne for at etablere et køleanlæg, som anvender Reno Nords overskud af energi om sommeren.

Store energibesparelser

Aalborg Universitet og Region Nordjylland bruger henholdsvis 3 mio. kWh og 26 mio. kWh pr. år på køling, så der er potentiale for at høste store energibesparelser og CO2-reduktioner, hvis symbiosen realiseres. Til sammenligning er det gennemsnitlige elforbrug pr. dansker 1600 kWh pr. år.

Endvidere vil symbiosen komme skatteborgerne til gavn, da Aalborg Universitet og Region Nordjylland vil få reduceret deres udgifter til strøm.

Et komplekst samarbejde

Inden symbiosen kan etableres, er der imidlertid behov for yderligere undersøgelser samt beregninger af økonomi og teknologi. Det drejer sig bl.a. om kølebehov, dimensionering af anlæg, juridiske forhold, fordelingsnøgle, driftsøkonomi, etc. Det er således denne udredning, som Grøn Industrisymbiose har givet parterne tilskud til.

De tre parter vil bruge efteråret 2013 til at gennemføre undersøgelserne, så man ved projektets afslutning i begyndelsen af det nye år forhåbentlig kan realisere symbiosen.

"Det glæder mig, at vi i Region Nordjylland har fået denne vigtige opgave om Grøn Industrisymbiose, og jeg ser meget frem til samarbejdet, som i sidste ende betyder, at vi bliver langt bedre til at udnytte restprodukter fra industrien og dermed skåne miljøet. Vi har i Region Nordjylland arbejdet med opgaven siden april og allerede nu, er de første match etableret og flere er på vej. I Region Nordjylland er vi derfor også meget glade for støtten til at få belyst dette lovende projekt om fjernkøling af Nyt Aalborg Universitetshospital", Ulla Astman, formand for Regionsrådet i Region Nordjylland.

Resultater af projektet

Rådgivningen viste, at det ikke ville være rentabelt anvende den overskydende energi hos Reno Nord som fjernkøling hos Aalborg Universitet og/eller Regions Nordjyllands kommende supersygehus i Aalborg. Udgifterne til de nødvendige investeringer i fx en absorptionsvarmepumpe og ledninger til at transmittere energien, viste sig at ville overstige den økonomiske gevinst ved at udnytte den overskydende energi.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

199.800 kr.

Projektperiode

September, 2013 - februar 2014

Projektholder

Region Nordjylland
Aalborg
www.rn.dk

Kontaktperson

Planlægger Per Toppenberg
Tlf. 2244 7030
pdt@rn.dk