Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Et malteri og gartneri vil nyttiggøre spildevand og CO2

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

 

Projektet er afsluttet

Resumé

Danish Malting Group og Mogens Eiberg Erhvervsgartneri vil udveksle vand og CO2 til gavn for klimaet og begge virksomheders økonomi.

Udveksling af varme, vand og CO2

Malteriet Danish Malting Group (DMG) og Mogens Eiberg Erhvervsgartneri (MEE) vil udveksle en række ressourcestrømme.

Fra DMG til MEE:

  • DMG har et vandrensningsanlæg tilknyttet maltproduktionen, hvor vandet på nuværende tidspunkt blot ledes ud. Vandet kan imidlertid nyttiggøres i MEE's drivhuse.
  • DMG genererer opvarmet vand i forbindelse med varmeproduktion, som MEE kan bruge til at varme gartneriet op i stedet for at bruge energi produceret på naturgas.
  • Malteriet udleder CO2 som MEE kan bruge til at optimere væksten i gartneriets drivhuse.

Fra MEE til DMG:

  • Efter MEE har brugt det varme vand fra DMG til at opvarme drivhusene, sendes det nu afkølede vand retur til DMG, hvor det kan bruges til at øge virkningsgraden på DMG's kedelanlæg.

En god forretning

Begge virksomheder forventer - som følge af projektet - en bedre konkurrenceevne. Erhvervsgartneriet vil opleve økonomiske gevinster i form af billigere adgang til energi (opvarmet vand fra DMG) samt lavere omkostninger i forbindelse med indkøb af vand. Desuden vil DMG få lavere energiomkostninger pga. den højere virkningsgrad på kedelanlægget, en ny indtægt ved salg af varme til MEE samt færre udgifter til afgifter i forbindelse med udledning af spildevand.

Mindre belastning på miljø og klima

Hvis symbiosen realiseres, vil det også betyde, at virksomhedernes udledning af drivhusgasser reduceres, dels ved at udnytte det opvarmede vand til varmeproduktion hos MEE, dels pga. en højere virkningsgrad på DMG's kedelanlæg. Endvidere vil MEE reducere forbruget af grundvand ved at nyttiggøre spildevandet fra DMG.

Et komplekst samarbejde

Inden de to virksomheder kan begynde at udveksle de overskydende ressourcer, har de behov for ekstern rådgivning - finansieret af Grøn Industrisymbiose - til at afklare tekniske, økonomiske og juridiske udfordringer ved projektet. Hvis analyserne er positive, vil parterne kunne starte med at udnytte ressourcerne i starten af 2015.

Resultatet af projektet

Rådgivningen viste, at det desværre ville blive for dyrt for Eiberg Gartneri at anvende flisvarme fra DMG i forhold til naturgas. Tilbagebetalingstiden blev beregnet til ca. 60 år, og derfor vil det ikke være en rentabel ordning. Til gengæld viste rådgivningen, at genbrug af procesvand kan vise sig at være meget interessant. Derfor er parterne gået videre med at undersøge mulighederne for genbrug af processpildevand, herunder vand- og gødningsanalyser, samt prisindhentning på installation af rørledning mellem parterne. Det forventes, at denne del af symbiosesamarbejdet vil være endeligt etableret i december 2015.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
160.000 kr.

Projektperiode
December 2013 - juni 2014

Projektholder

Mogens Eiberg Erhvervsgartneri A/S
Vordingborg

Kontaktperson

Morten Eiberg
Tlf. 2950 4105
post@morteneiberg.dk

Samarbejdspartner

Danish Malting Group
Vordingborg
www.dmgmalt.dk