Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Esbjerg Symbiosen del 3.

Resumé

Symbioseparterne Vitalys og C & D Foods er gået sammen om at undersøge muligheden for, at overskydende vand fra Vitalys' produktion kan anvendes hos C & D Food. De forventede effekter er økonomiske besparelser og reduktion af CO2-udledning. Projektbeskrivelse

Vitalys i Esbjerg producerer tilsætningsstoffer til foderblandinger. Fra deres produktion er der en del overskydende vand, som i dag går til spilde. Nabovirksomheden, C & D Foods, som producerer dyrefoder, har omvendt et stort vandforbrug som muligvis kan dækkes af det overskydende vand fra Vitalys.Business Case

Symbiosesamarbejdet går således ud på, at spildevand fra Vitalys bliver renset og derefter afsat til C & D Foods.

Miljøeffekt

Symbiosen vil have positive miljøeffekter, da den energi og følgende CO2-udledning der i dag anvendes til at rensning og distribution af grundvand til C & D Foods reduceres. Det vurderes, at samarbejdet vil have en positiv effekt på symbioseparternes konkurrenceevne.

Symbiosen vil mere specifikt blive en økonomisk gevinst for Vitalys, da udgifterne til bortskaffelse af spillevand enten nedsættes eller bortfalder. Samtidig vil C&D Foods få adgang til billigere vand, idet vand renset spildevand fra Vitalys vil være billigere end vand fra den kommunale forsyning.

Projektholder

Vitalys I/S
Esbjerg

Kontaktperson

Tommy Mortensen
tm@vitalys.dk

Samarbejdspartner

C&D Foods
Esbjerg
www.cdfoods.com