Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Energisymbioser

Mange danske virksomheder genererer betydelige mængder energi i produktionen - som i dag blot går til spilde - og som med fordel kan udnyttes af andre virksomheder. Virksomheder kan fx udnytte hinandens overskydende energi og opnå besparelser på energiforbrug samt reducere CO2-udledning.

Overskydende energistrømme kan udnyttes til forskellige formål. Fx:

  • Damp til procesindustri
  • Varme til opvarmning
  • Varmt spildevand

Energisymbioser i Danmark

Læs mere om forskellige energisymbioser i Danmark.
Ved at klikke på symbiosens navn kan du læse mere om projektet

Navn Projekt
Genbrug af kondensat i HjørringDet undersøges nu, om kondensat fra Hjørring Varmeforsynings nye multibrændselsanlæg kan anvendes som teknisk vand i den omkringliggende industri.
Overskudsvarme fra MetteMunkSymbioseprojektet går ud på, at virksomheden Mette Munk vil afsætte overskudsvarme fra produktion til Fjernvarme Fyn.
Energisymbiose SlagelseOverskydende varme fra Danapak Flexibles, som delvist anvendes internt, skal genanvendes hos SK Forsyning.
Overskudsvarme til fjernvarmenettetVirksomheden FJ Industries vil afsætte sin overskudsvarme til Fjernvarme Fyn, som vil have overskudsvarmen ind på deres fjernvarmenet.
Overskudsvarme fra vaskeri til fjernvarmeOverskudsvarme fra tørretumblere og spildevand hos Berendsen Textil Service A/S i Hillerød skal udnyttes på Hillerød Forsynings fjernvarmenet.
Overskudsvarme fra opvarmning af tandhjulDette projekt vil undersøge, hvorvidt overskudsvarme fra Niebuhr Gears kan ledes videre via fjernvarmenettet til DK Company.
Biosymbiose BornholmEn række virksomheder på Bornholm er gået sammen for at undersøge, hvordan organiske restfraktioner kan gå til biogasproduktion i stedet for til forbrænding.
Overskudsvarme fra foderproducent skal nyttiggøres som fjernvarmeI samarbejde med Hedensted Fjernvarme vil R2 Agro A/S undersøge muligheden for at udnytte overskudsvarme fra produktionen, og sælge denne som fjernvarme til Hedensted Fjernvarme.
Overskudsvarme fra bageri skal omdannes til fjernvarmeJacobsen Bakery Ltd. A/S vil, i samarbejde med Hedensted Fjernvarme, undersøge muligheden for at nyttiggøre overskudsvarme fra produktionen som fjernvarme.
Overskudsvarme fra tørring af kalk skal nyttiggøres som fjernvarmeLøgstør Fjernvarmeværk og Dankalk vil undersøge muligheden for at anvende overskudsvarme fra udvinding af kridt og kalk som fjernvarme.
Udnyttelse af overskudsvarme skal reducere CO2-udledningColdstar vil undersøge muligheden for at sælge overskudsvarme fra køleanlæg til Trefor Varme, som vil udnytte denne som fjernvarme.
Bioteknologivirksomheds overskudsvarme skal bruges som fjernvarme i EsbjergI dette projekt vil man undersøge muligheden for at udnytte overskudsvarme fra Vitalys som fjernvarme hos Esbjerg Varme A/S til gavn for virksomhedernes økonomi samt miljø og klima.
Overskudsvarme skaber ny fjernvarme og reducerer CO2-udslipC&D Foods i Esbjerg vil samarbejde med Esbjerg Varme om at nyttiggøre virksomhedens overskudsvarme som fjernvarme.
Overskudsvarme ved rensning af spildevand skal anvendes som fjernvarmeDette projekt vil undersøge muligheden for, om overskudsvarmen fra Skagen Rensningsanlæg med fordel kan afsættes til Skagen Varmeværk som fjernvarme.
Fælles køling i Aalborg ØstReno Nord har om sommeren overskud af energi til fjernkøling hos Aalborg Universitet og Region Nordjylland. Ved at etablere et køleanlæg med energi fra Reno Nord sparer de to institutioner både udgifter til strøm og reducerer CO2-udledningen.
Overskudsvarme fra vaskeri skal erstatte naturgasOverskudsvarme fra Vraa dampvaskeri A/S kan bruges til opvarmning af malerkabiner hos nabovirksomheden Hydratech. Symbiosen vil således reducere Hydratechs forbrug af naturgas og samtidig gavne begge virksomheder økonomisk.
Energisymbiose-FaxeHaribo, Royal Unibrew, Faxe Fjernvarme og Faxe Spildevandscenter vil analysere mulighederne for at etablere "Energisymbiose Faxe", som gennem udnyttelse af energistrømme, vil reducere udslippet af drivhusgasser og styrke konkurrenceevnen.
Overskudsvarme erstatter fjernvarme fra fossile brændstofferMicro Matic producerer årligt ca. 1 mio. kwh overskudsvarme. Micro Matic og Fjernvarme Fyn vil undersøge muligheden for, at Fjernvarme Fyn kan udnytte varmen til jernvarmenettet i stedet for at købe varme produceret på fossile brændstoffer.
Symbiose om overskudsvarme fra foderproduktionFoderproducenten, Farmfood, genererer overskudsvarme i forbindelse med produktion af dyrefoder. Farmfood vil undersøge muligheden for, at Løgstør Fjernvarme i stedet kan udnytte denne overskydende ressource som varme til fjernvarmenettet.
Organisk husholdningsaffald som sendes til forbrænding skal udnyttes til biogasOdense Renovation og Vandcenter Syd vil undersøge muligheden for at kildesortere og indsamle organisk husholdningsaffald, som i dag sendes til forbrænding, og i stedet for anvende det til biogas.
Overskudvarme fra industrivirksomheder i Køge skal udnyttes som fjernvarmeEn gruppe på fire virksomheder fra Køge genererer i dag betydelige mængder overskudsvarme, som de - sammen med Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) - vil undersøge muligheden for at kunne afsætte som fjernvarme.
Affaldsvirksomhed og spildevandsanlæg vil udnytte overskydende energistrømmeAffaldPlus og NK-Spildevand vil udnytte overskydende energi fra AffaldPlus til procesvarme hos NK-Spildevand og dermed øge afsætningen af biogas fra renseanlægget.
Overskudsvarme skal erstatte fjernvarmeTrekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) producerer i dag overskudsvarme i forbindelse med støtteprocesserne til forbrænding, som Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) vil udnytte som fjernvarme.
Industrisymbiose Aarhus HavnAarhusKarlshamn og Scanola genererer betydelige mængder organiske restprodukter. Projektet vil undersøge, om disse restprodukter kan anvendes til at producere energi på et fælles anlæg og erstatte den nuværende energikilde, heavy fuel.
Udnyttelse af overskydende energi mellem fire virksomheder i NyborgDaloon, Ardo og Nordgroup genererer store mængder overskudsvarme, som parterne ønsker at undersøge muligheden for at anvende som fjernvarme hos Nyborg Forsyning og Service.
Overskudsvarme fra bageri skal levere fjernvarme til ejerforeningerLäntmannen genererer i dag betydelige mængder varme i forbindelse med brødbagning, som man vil undersøge muligheden for at anvende som fjernvarme hos to ejerforeninger, Jernholmen og Hammerholmen.
Køling baseret på overskudsvarmeOverskudsvarme fra fjernvarmenet kan omdannes til køl i sommerperioden.