Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.08.2015

25 pct. af de danske virksomheder har materialebesparelser som topprioritet

Produktionsvirksomheder kan uden de store investeringer spare op til 6,6 pct. af deres samlede materialeforbrug. Det svarer til en årlig besparelse på 21 mia. kr. for industrien - ca. det samme som udgifterne til fire supersygehuse.

Syddansk Universitets Center for Integrerende Innovationsledelse har i flere år indsamlet viden fra danske produktionsvirksomheder. I den seneste spørgeskemaundersøgelse medfinansieret af Erhvervsstyrelsen har de fået indblik i virksomhedernes materialeforbrug og fokus på ressourceeffektivitet.

Undersøgelsen viser, at mere end hver fjerde af de adspurgte virksomheder angiver, at materialebesparelser er den væsentligste prioritet for ledelsen. Topprioriteringen skyldes formodentlig, dels at materialer i dag tegner sig for næsten halvdelen af omkostningerne i gennemsnit i en dansk produktionsvirksomhed, dels at næsten halvdelen af virksomhederne - ifølge analysen - har øget materiale-forbruget de seneste år. Hidtil har produktionsvirksomheder i høj grad haft fokus mod løn- og energi-omkostninger, men i dag udgør udgifter til løn kun ca. 25 pct. og energi kun ca. 2 pct. i gennemsnit.

Undersøgelsen viser desuden, at en forholdsvis stor andel af virksomhederne har øget deres energi- eller vandforbrug (hhv. 28 og 12 pct.), jf. figur 1.

Figur 1: Andel af virksomheder med stigende ressourceforbrug, fordelt på ressourcer, 2011-2013

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, 'Materialebesparelser i danske industri', Syddansk Universitet 2015

Det er ved simple ressourcebesparende tiltag, at produktionsvirksomhederne kan reducere deres materialeforbrug med gennemsnitligt 6,6 pct., fx ved en bedre medarbejderinvolvering, flere materialebesparende indkøb og ved bedre affaldssortering i produktionen.

De 6,6 pct. svarer til en årlig besparelse på 21 mia. kr. for industrien - eller til årslønnen for 50.000 produktionsarbejdere eller til prisen på fire nye supersygehuse. Potentialet for at spare på hhv. vand og energi vurderer virksomheder til gengæld til "kun" at udgøre 2,3 pct. og 2,6 pct. af årligt forbrug i produktionen.

Næsten halvdelen af virksomhederne har i løbet af de sidste tre år allerede indført et eller flere materialebesparende tiltag, ifølge analysen. De fleste er sket gennem efterhånden kendte tiltag som LEAN, genbrug og nyt produktdesign. Men flere virksomheder har bevæget sig ind på nye forretningsområder, som fx industrisymbioser, hvor andre virksomheders affald indgår som input i ny produktion, og lightweighting, hvor virksomhederne producerer det samme produkt med et mindre brug af materialer.

Ifølge prof. Mette Præst Knudsen, Syddansk Universitet, er en materialehåndterings- og besparelsesstrategi væsentlig for på sigt at styrke konkurrenceevnen. Virksomhederne bør bl.a. etablere et effektivt system til videndeling og erfaringsudveksling internt i virksomheden, men også i forhold til både private og offentlige eksterne parter. Dette vil især være relevant for mindre virksomheder.