Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.08.2013

Den glemte faktor i Danmarks konkurrenceevne?

Erhvervsstyrelsen har igangsat en ny analyse: "Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i dansk erhvervsliv".

Børsen kunne i august berette at produktivitet er det nye hotte ord i medierne. Vi kender snart alle debatten om hvor meget - eller nærmere hvor lidt - lønnen må stige før arbejdspladser forsvinder til mere lavtlønnede himmelstrøg. Men den glemte faktor i debatten om dansk konkurrenceevne kan meget vel være ressourceproduktivitet.

Med ressourcer menes råstoffer såsom metaller, plastik og afgrøder fra landbrug - ressourcer som fremstillingserhvervene bruger i deres produktion. Prisniveauet på en række ressource er steget over en årrække og andre ressourcer forudsiges at blive knappe i fremtiden. Det siger sig selv, at det kan være med til at fastholde danske jobs, hvis vi kan producere den samme vare med færre ressourcer end konkurrenterne i andre lande. Vi ved dog i dag meget lidt om ressourceproduktivitet.

Analysen vil søge at svare på spørgsmålet om hvordan ressourceproduktivitet bedst måles, hvordan ressourceproduktiviteten har udviklet sig, og hvordan Danmark står i forhold til andre lande.

Analysens sigte er at vurdere betydningen af ressourceproduktivitet for dansk erhvervsliv og konkurrenceevne sammenlignet med fx løn- og energiomkostningerne.

Analysen gennemføres i samarbejde med Copenhagen Economics og resultaterne offentliggøres ultimo 2013.

Kontaktperson i Erhvervsstyrelsen:
Specialkonsulent Dorte Vigsø, dir. tlf.: 35291992, e-mail: dorvig@erst.dk